มข. ร่วมกับ “บ้านปู เน็กซ์” ลงนามความร่วมมือเพื่อพัฒนาและประยุกต์ใช้แบตเตอรี่สำหรับระบบกักเก็บพลังงาน รองรับความต้องการแบตเตอรี่ในประเทศไทยและภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก

202310-019

วันที่ 20 ตุลาคม 2566 รศ. นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล ธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ นายสินนท์ ว่องกุศลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด บริษัทลูกของบ้านปู เป็นผู้ให้บริการโซลูซัน พลังงานสะอาดชั้นนำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ได้ลงนามเพื่อบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาและประยุกต์ใช้แบตเตอรี่สำหรับระบบกักเก็บพลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์ในระดับอุตสาหกรรมและครัวเรือน

โดยระบบกักเก็บพลังงานเช่น แบตเตอรี่ชนิดโซเดียมไอออนที่ผลิตโดยโรงงานแบตเตอรี่และพลังงานยุคใหม่ภายใต้ แบรนด์ UVOLT ความร่วมมีอนี้จะส่งเสริมให้เกิดการเติบโตของธุรกิจพลังงานสะอาดและการใช้ทรัพยากรภายในประเทศให้เป็นประโยชน์ เพื่อรองรับความต้องการแบตเตอรี่ในประเทศไทยและภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

“เป็นภารกิจของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่จะสร้างนวัตกรรมโดยคนไทยเพื่อทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความ แข็งแกร่งและยั่งยืนด้านพลังงาน แบตเตอรี่ UVOLT คือ ผลงานที่ได้มาจากโรงงานแบตเตอรี่และพลังงานยุคใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่นของเรา มีการผลิตและพัฒนาแบตเตอรี่ชนิดต่าง ๆ เช่น ลิเทียมไอออนและโซเดียมไอออนที่ มีมาตรฐานระดับสากล ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จของเรา” อธิการบดีกล่าว

ในปี 2565 นักวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่นพัฒนาและผลิตแบตเตอรี่ชนิดโซเดียมไอออนจากแร่เกลือหินที่มี จำนวนมากในประเทศไทยซึ่งเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน การพัฒนานี้เป็นการ กระตุ้นให้เกิดการส่งเสริมอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนและอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ตลอดห่วงโซ่คุณค่าในประเทศ


“แบตเตอรี่ชนิดโซเดียมไอออนมีราคาต่ำกว่าแบตเตอรี่ชนิดลิเทียมไอออน และสามารถชาร์จได้รวดเร็ว ปลอดภัย และเหมาะสำหรับการใช้เป็นแหล่งกักเก็บพลังงานสำหรับอุตสาหกรรมและครัวเรือน จากการพัฒนานี้เราสามารถ เสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านพลังงานของประเทศได้ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมการผลิตแบตเตอรี่ที่ใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในประเทศ” อธิการบดีกล่าวสรุป

นายสินนท์ ว่องกุศลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด กล่าวว่า “จากความร่วมมือครั้งก่อน ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ บียอนด์ กรีน ผู้นำธุรกิจรถไฟฟ้าเอนกประสงค์ครบวงจร ซึ่งเป็นพันธมิตรที่ บ้านปู เน็กซ์ เข้าไปลงทุน ได้ตกลงศึกษาและพัฒนาแบตเตอรี่ชนิดลิเทียมและโซเดียมไอออนใช้ในรถกอล์ฟไฟฟ้า

เราจึงได้ต่อยอดสู่ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นในครั้งนี้ เพื่อขยายธุรกิจแบตเตอรี่จากการใช้งานใน ยานพาหนะไฟฟ้า (Electric vehices: EVs) สุโซลูซันพลังงานสะอาดอื่น ๆ ทั้งการใช้งานแบบติดตั้งอยู่กับที่ (Stationary applications) และใช้ร่วมกับ ระบบโซลาร์ ซึ่งจะช่วยผลักดันความต้องการใช้แบตเตอรี่ในไทยและเอเซียแปซิฟิกให้เติบโตได้ โดยเฉพาะในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม และเสริมธุรกิจแบตเตอรี่ของบ้านปู เน็กซ์ ให้ แข็งแกร่ง สร้างโอกาสแข่งขันในตลาด และการได้เปรียบในเรื่องราคา อีกทั้งยังช่วยให้เราสามารถนำเสนอโซลูชัน พลังงานสะอาดที่ครบวงจรยิ่งขึ้นให้กับลูกค้า ด้วยการติดตั้งระบบโซลาร์พร้อมแบตเตอรี่ และโซลูซันอื่นๆ ที่เหมาะสมกับความต้องการของลู กค้า พร้อมสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน นอกจากนี้เรายินดีที่จะร่วม ขับเคลื่อนองค์ความรู้ และศักยภาพของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการพัฒนาแบตเตอรี่และส่งเสริมผลิตภัณฑ์ไทยสู่
ตลาดในระดับสากล”

เกี่ยวกับโรงงานแบตเตอรี่และพลังงานยุคใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ที่ให้การศึกษาเพื่อ สร้างผู้เรียนที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อสังคม รวมถึงสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ โดยโรงงานแบตเตอรี่และพลังงานยุคใหม่เป็นผู้ให้บริการด้านระบบกักเก็บพลังงานมาตรฐานสากสที่มีการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับแบตเตอรี่และพลังงานใหม่ ได้รับรางวัลและการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติด้วยบุคคลากรที่เชี่ยวชาญและการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นและหน่วยงานพันธมิตรทั้งไทยและต่างประเทศ โดยคำนึงถึงการพัฒนาควบคู่กับการสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย มีเป้าหมายในการเป็นส่วนหนึ่งของการทำให้ประเทศมีเทคนโลยีเป็นของตนเอง เพื่อความมั่นคงทางด้านพลังงานของชาติ

เกี่ยวกับบริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด
บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด เป็นบริษัทลูกของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการโซลูชันพลังงานสะอาดชั้นนำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก มุ่งมั่นสนับสนุนสังคมไร้คาร์บอนในอนาคต ประกอบด้วย 5 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจพลังงานหมุนเวียน ธุรกิจแบตเตอรี่ ธุรกิจซื้อขายไฟฟ้า ธุรกิจอี-โมบิสิตี้ และธุรกิจพัฒนาเมืองอัจฉริยะและจัดการพลังงาน ทำให้มีศักยภาพในการนำเสนอ “โซลูชันพลังงานสะอาดแบบครบวงจร” (Total Smart Energy Solutions) พร้อมเป็นพันธมิตรระยะยาวที่นำเทคโนโลยีและดิจิทัลแพลตฟอร์ม ผนวกกับความรู้ความเชี่ยวชาญด้านพลังงาน มาออกแบบและพัฒนาโซลูซันที่เหมาะสมกับทุกความต้องการสำหรับทุกธุรกิจ เพื่อช่วยให้ทุกองค์กรใช้พลังงานสะอาดได้อย่างไร้ขีดจำกัด ก้าวเป็น Smart Business และบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืน ควบคู่ไปกับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับผู้ใช้บริการและคนในสังคม

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง