พัฒนาฝีมือแรงงานขอนแก่นพร้อมรับแรงงานไทยกลับจากอิสราเอลและครอบครัว เข้ารับการฝึกอบรมฟรี

202310-017

พัฒนาฝีมือแรงงานขอนแก่นพร้อมรับแรงงานไทยกลับจากอิสราเอลและครอบครัว เข้ารับการฝึกอบรมฟรี เพื่อสร้างรายได้ในช่วงระหว่างรอภาวะสงครามสงบ พร้อมเปิดปฎิบัติการเชิงรุกจับมือร่วมทุกหน่วยงานลงพื้นที่ติดตามแรงงานไทยทุกคนเพื่อให้เข้าถึงการช่วยเหลือตามระเบียบอย่างไม่มีตกหล่น

เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 20 ต.ค.2566 นายยอดเมือง ศิริประธาน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานที่ 6 ขอนแก่น เปิดเผยว่า ขณะนี้คณะทำงานของกระทรวงแรงงานได้ปฎิบัติการเชิงรุก ตามนโยบายของรัฐบาลในการติดตามแรงงานไทยชาวขอนแก่น ที่เดินทางกลับมาจากประเทศอิสราเอล จากภาวะสงครามที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกวัย ซึ่งจากข้อมูลพบว่า จ.ขอนแก่น มีแรงงานไทยไปทำงานทั้งสิ้น 1,165 คน และประสงค์ของเดินทางกลับประเทศไทย ผ่านระบบของกระทรวงการต่างประเทศและอัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายแรงงานไทย ประจำกรุงเทอาวีฟ อย่างต่อเนื่องและบางส่วนประสงค์เดินทางกลับด้วยเที่ยวบินพาณิชย์ ซึ่งข้อมูลทั้งหมดจะมีการสรุปยอดที่เป็นปัจจุบันเพื่อให้การทำงานสอดรับและประสานงานร่วมทุกฝ่ายได้ถูกต้องและตรงจุด

“ขณะที่มาตรการช่วยเหลือและเยียวยาครอบครัวและแรงงานที่ได้รับผลกระทบนั้นขณะนี้กระทรวงแรงานได้มอบหมายหน่วยงานในสังกัดทุกหน่วยงานประสานการทำงานร่วมกับทางอำเภอและชุมชน เพื่อตรวจสอบข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจนและเป็นปัจจุบันเพื่อให้แรงานทั้งหมดได้รับสิทธิ์การช่วยเหลือตามระเบียบที่กำหนดไว้ และขั้นตอนต่อไปคือการที่แรงงานทั้งหมดรวมทั้งครอบครัว ที่ประสงค์จะหารายได้ใช่วงของการรอกลับไปทำงานหรือตัดสินใจไม่กลับไปทำงาน ซึ่งสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานที่ 6 ขอนแก่น จะเปิดรับลงทะเบียนตามคามสมัครใจให้กับตัวแรงงานและครอบครัวได้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพฟรี ทั้งวิชาชีพแบบทักษะ ตามสถานประกอบการในพื้นที่ต่างๆกำหนด หรือการสร้างอาชีพใหม่ ในเรื่องของการค้าขาย หรือค้าขายแบบออนไลน์ หรือต่อยอดการนำวิชาชีพทางการเกษตรจากอิสราเอลมาใช้ในพื้นที่บ้านของตนเองก็สามารถที่จะดำเนินการได้ทันที”

นายยอดเมือง กล่าวต่ออีกว่า ขอให้แรงงานไทยที่เดินทางกลับมาจากอิสราเอล หรือครอบครัว ซึ่งประสงค์จะขอรับการช่วยเหลือหรือต้องการสร้างอาชีพเสริมหรือสร้างรายได้ในช่วงของการเดินทางกลับประเทศไทย ได้ประสานงานมายังสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานทุกแห่งทั่วทั้งประเทศ หรือผ่านหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ที่ตั้งอยู่ในจังหวัด โดยจะมีเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำและประสานการทานต่างๆให้อย่างครบถ้วนเพื่อให้แรงงานไทยที่ได้รับผลกระทบได้เข้าถึงมาตรการช่วยเหลือเยียวยาตามระเบียบที่กำหนดไว้โดยไม่ตกหล่นและยังคงมีอาชีพใหม่หรือมีรายได้ในช่วงสถานการณืที่กำลังเกิดขึ้นซึ่งทุกคนต่างเดินทางกลัมาตั้งหลักที่บ้านเกิดในระยะนี้

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง