ผู้นำ กับ การเสพติดอำนาจ

ผู้นำ กับ การเสพติดอำนาจ
ปะจัน” โดย เขี้ยวจัน

ที่นี่….ไม่ใช่คอลัมน์ร้องทุกข์ แต่เป็น การสังคมอุดมปัญญา ลุกขึ้นมา “ทวงสิทธิ” ของการเป็นพลเมืองผู้ตื่นรู้ เจ้าของคะแนนเสียงที่เลือก “ตัวแทน” ในทุกระดับ ของการปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารบ้านเมือง ด้วยข้าราชการ “ตัวแทน” จากส่วนกลาง ทุกกระทรวง ทบวง กรม…[ หน้ารวมบทความ ปะจัน ]

ทำไม…?? คน บางคน อยากกระโดด ขึ้นมาเป็น “ผู้นำ

ผู้นำ” หมายถึง  ผู้ที่มีภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบโดยตรงที่จะต้องวางแผน สั่งการ ดูแล และควบคุมให้บุคลากรขององค์การปฏิบัติงานต่างๆ ให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย

“ผู้นำ” จึงเป็นปัจจัยที่สำคัญยิ่งประการหนึ่ง ต่อความสำเร็จขององค์การ หรือ ประเทศชาติ

ผู้เขียน เคยแลกเปลี่ยน ความรู้กับ “นักการเมือง” ระดับหัวหน้าพรรคคนหนึ่ง เขาเล่าแบบกันเอง แต่แฝงด้วย นัยยะที่สะท้อนมุม แนวคิดของอาชีพนักการเมืองอย่างพวกเขาว่า “ผมชอบนะ พอมีตำแหน่ง มันสะดวกสบาย สั่งงานข้าราชการได้ มีห้องทำงานหรูๆแอร์เย็นๆ  มีรถตำแหน่ง ผมว่า พอใครมาเป็นนักการเมือง มีตำแหน่งแล้ว ชอบกันทุกคนแหละ หรือจะเรียกว่า เสพติดอำนาจ

ก็ได้นะ”…..อึ่มมมม…….

ค้นคว้าความรู้ ตามกันหน่อย ในทางจิตวิทยา เหตุใด บางคน/นักการเมืองบางคน จึงอยากก้าวขึ้นมาเป็น “ผู้นำ“ กันนัก ทั้งที่รู้ว่า ต้องแบกความรับผิดชอบ มีภาระหน้าที่ ดูซิ…. ทุกพรรคการเมือง เสนอชื่อ “หัวหน้าพรรค” ของตัวเอง มาเป็น แคนดิเดต “นายกรัฐมนตรี” ผู้บริหารเบอร์หนึ่งของประเทศ ทั้งที่รู้ๆ ว่า ทำงานหนักปานใด….

นักจิตวิทยา ตั้งข้อสังเกตไว้น่าคิด น่าวิเคราะห์ ดังนี้

1 ต้องการอำนาจ ชัดเจนที่สุดสำหรับ คนกลุ่มนี้ว่า ต้องการมีอิทธิพล ชี้นำผู้อื่น สั่งการผู้อื่นได้ ให้เปลี่ยนความคิด หรือพฤติกรรมของบุคคลอื่นๆได้ และอาจมีแรงจูงใจ แฝงเร้น

2 ต้องการการยอมรับ และ ผลตอบแทน แรกๆ อาจเป็นช่วง “ฮันนี่มูน” ปากหวาน บอกว่า ทำเพื่อส่วนรวม เป็นผู้นำ เพื่อผู้อื่น พอนานวัน “ลาย” ชักออก ว่า สุดท้ายแล้ว ต้องการผลตอบแทน เป็น เงิน เกียรติยศ ชื่อเสียง โอกาสต่างๆ ของพวกพ้องและตัวเอง

3 ต้องการความสำเร็จในการทำงาน เป็นบทพิสูจน์ว่า ตัวเอง มีตัวชี้วัด ที่บรรลุเป้าหมาย ว่าไปจนสุดทางแล้ว

4 ต้องการเรียนรู้ ชอบงานท้าทาย  และทำในสิ่งที่ดี ก้าวเข้าไปเผชิญหน้ากับปัญหา และอาจเปลี่ยน ปัญหา ให้เป็น ปัญญา

5 ต้องทำ เพราะปฏิเสธ ไม่ได้  ข้อนี้ มักเป็นผู้ที่ถูกร้องขอ จากสมาชิก เพราะเห็นแวว ในการเป็น “ผู้นำ” ซึ่งเจ้าตัวอาจ ไม่มีแรงจูงใจใดๆ แต่เมื่อลงมือแล้ว แวว “ผู้นำ” จะเฉิดฉาย ออกมาเอง

ฟังแล้วสะท้อนไหม….. ว่า “ผู้นำ” ในระดับองค์กรของคุณๆ หรือ “ผู้นำ” ในทุกระดับของพวกเขา น่าจะอยู่ในข้อใด และอาจจะมัดรวมหลายข้อ อยู่ในคน คนเดียวกัน ก็เป็นได้นะ

แต่ “ผู้นำ” จะปัดรับผิดชอบไม่ได้เด็ดขาด ยิ่งเป็นผู้นำระดับประเทศ ยิ่งต้องรับผิดชอบต่อแผ่นดิน หากเกิดความเสียหาย อย่าได้เที่ยว “หนี”  เชียวนะ เพราะตอนที่มา ก็บอกว่า จะมารับใช้พี่น้องประชาชน รับใช้ประเทศชาติ แต่พอเกิดเรื่องราว และต้องรับผิดชอบ กลับหนี ซะนี่….

แบบนี้ ต้องกลับไปดู ข้อ 1 กระมัง…….

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง