ผู้ว่าฯขอนแก่น นำส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน ประชุมเพื่อสานความสัมพันธ์กับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม พร้อมเจรจาการเปิดเส้นทางการบินใหม่ระหว่างเมืองขอนแก่นกับนครดานัง

202310-001

2 ต.ค. 66 ที่ ห้องประชุมหงส์ยนตร์ ชั้น 3 ท่าอากาศยานนานาชาติขอนแก่น นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมการประชุมเพื่อสานความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง ระหว่างจังหวัดขอนแก่นและนครดานัง กับ MR.TRAN,CHI CUONG (เติ่น-จิ๊-เกือง) รองประธานคณะกรรมการประชาชนเมืองดานัง หัวหน้าคณะผู้แทนฯ พร้อมคณะ โดยมีการหารือโครงการความร่วมมือ การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว ซึ่งนครดานังเป็นเมืองที่อยู่ติดกับทะเล เป็นศูนย์กลางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งการค้า การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม และระบบโลจิสติกส์ มีการขนส่งทั้งทางอากาศ ทางเรือ และทางบก พร้อมทั้งได้มีการเจรจาการเปิดเส้นทางการบินใหม่ระหว่างเมืองขอนแก่นกับนครดานัง เพื่อให้การเดินทางด้านคมนาคมขนส่งที่สะดวกสบายมากขึ้น

MR.TRAN,CHI CUONG รองประธานคณะกรรมการประชาชนเมืองดานัง หัวหน้าคณะผู้แทนฯ กล่าวว่า ความร่วมระหว่างเมืองดานังและจังหวัดขอนแก่น รวมถึงจังหวัดต่างๆ ในภาคอีสาน มีความร่วมกันทั้งด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และด้านต่างๆ ซึ่งความร่วมมือหลังจากนี้จะพัฒนาขึ้น หลังจากได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง ระหว่างจังหวัดขอนแก่นและนครดานัง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ขึ้นที่ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา

สำหรับการประชุมในวันนี้ ได้มุ่งเน้นการหารือความร่วมมือเกี่ยวกับการเปิดสายการบินระหว่างขอนแก่นและนครดานัง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ซึ่งอยู่ภายใต้การลงนามของผู้บริหารทั้งสองฝ่าย เพื่อเชื่อมโยงการส่งเสริมการท่องเที่ยว วัฒนธรรม การศึกษา อุตสาหกรรม ระหว่างจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ นครดานัง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นได้มีนโยบายแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อศึกษาถึงความน่าจะเป็น ระเบียบ ข้อปฏิบัติหริอวิธีการในการดำเนินการต่อไป

อีกทั้งจะผลักดันและยกระดับความร่วมมือระหว่าง จังหวัดขอนแก่นและนครดานัง เพื่อแลกเปลี่ยนสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่มีความคล้ายกัน ทั้งด้านวัฒนธรรม ท่องเที่ยว จุดเด่นของนครดานัง คือ อาหารทะเล ที่สามารถส่งออกได้ ส่วน จ.ขอนแก่น มีจุดเด่นด้านสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ ได้แก่ ผ้าไหมผัดหมี่ ทั้งนี้คณะผู้บริหารมีแนวทางผลักดันผู้ประกอบการและนักธุรกิจ ที่ผลิตสินค้าโอทอปของทางเวียดนาม สามารถส่งออกมายังจังหวัดขอนแก่น

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง