ขอนแก่น เปิด “มินิธัญญรักษ์” บำบัดผู้ติดยาเสพติดระยะยาว

IMG_1828

สำนักงานตำรวจแห่งชาติขานรับนโยบายของรัฐบาลเดินหน้าขจัดยาเสพติดบำบัดผู้เสพด้วยการเปิดมินิธัญญรักษ์นำผู้เสพเข้ารับการบำบัดแบบเข้มข้น 3 เดือนเต็มพร้อมนำนวัตกรรมจากประเทศเกาหลีมาใช้สะแกนสมองประเมินผู้เสพที่เข้าร่วมบำบัดตามโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดระยะยาว

วันที่ 23 กันยายน 2566 พล...ธัชชัย ปิตะนีละบุตร ผู้ช่วยผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานพิธีลงนามความร่วมมือและพิธีเปิดศูนย์แก่นรักษ์ซึ่งเป็นสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดระยะยาวมินิธัญญารักษ์.ขอนแก่น ที่ตั้งอยู่ภายในศูนย์ฝึกอาชีพนักเรียนเก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค บ้านจอมบึง .หัวนาคำ .กระนวน.ขอนแก่น โดยมีพระอาจารย์เอกชัย สิริญาโน เจ้าอาวาสวัดใหม่ศรีร่มเย็น นายพันธ์เทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ผู้บัญชาการกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค2 สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่นร่วมลงนามครั้งนี้

พล...ธัชชัย ปิตะนีละบุตร ผู้ช่วยผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กล่าวว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การนำผู้ป่วยเข้ารับการบำบัดฟื้นฟูตามกระบวนการทางการแพทย์แบบใหม่โดยมุ่งเน้นที่จะฟื้นฟูผู้ป่วยแบบบูรณาการหลายมิติ ทำให้ผู้ป่วยสามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข การลงนามความร่วมมือที่จังหวัดขอนแก่นในครั้งนี้เป็นครั้งที่2 หลังจากเปิดโครงการมาแล้วที่จังหวัดจันทบุรี และนำผู้ติดยาเสพติดเข้าบำบัดตามเกณฑ์เป็นระยะเวลา 3 เดือนพบว่ามีผลประเมินเป็นที่น่าพอใจ ผู้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูได้ปรับสภาพร่างกาย จิตใจ และมีทัศนคติที่ดี สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข ได้อย่างยั่งยืน

พล.ต.ท.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร ผู้ช่วยผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

นอกจากนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติยังมีความตั้งใจที่จะเดินหน้าร่วมกับทุกภาคส่วนนำศาสนาและภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมโดยใช้อำนาจหน้าที่ที่มีมาดำเนินการและยังได้ใช้นวัตกรรมการประเมินจากประเทศเกาหลี ประเมินสุขภาพสมองและบำบัดไปในตัว ที่เลือกจัดตั้งที่จังหวัดขอนแก่นนั้นเนื่องจากจังหวัดขอนแก่นมีความพร้อมทางของหน่วยงานที่นี่ทั้งสาธารณสุขและกระทรวงมหาดไทยและโรงพยาบาลธัญลักษณ์รวมถึงตำรวจในพื้นที่พร้อมมีในการมีส่วนร่วมการช่วยเหลือประชาชนผู้ติดยาเสพติดกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติ

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง