ทักษะเขียว  Green Skill ไม่ตกงาน

ปะจัน
“ปะจัน” โดย “เขี้ยวจัน”

ที่นี่….ไม่ใช่คอลัมน์ร้องทุกข์ แต่เป็น การสังคมอุดมปัญญา ลุกขึ้นมา “ทวงสิทธิ” ของการเป็นพลเมืองผู้ตื่นรู้ เจ้าของคะแนนเสียงที่เลือก “ตัวแทน” ในทุกระดับ ของการปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารบ้านเมือง ด้วยข้าราชการ “ตัวแทน” จากส่วนกลาง ทุกกระทรวง ทบวง กรม…[ หน้ารวมบทความ ปะจัน ]

ทักษะสีเขียว  ใช่ว่าจะเลี้ยวเข้าค่ายพี่ทหาร แต่เรากำลัง มองไปข้างหน้า โดยอาจไม่รอรับแจก  เงินดิจิตัล คนละ หมื่นบาท…ฮา

การมีทักษะ คือ ความชำนาญ ในอาชีพ ที่จะใช้ทำมาหากินได้ อย่างมีมูลค่า ของตัวเอง เก่งเรื่องไหน เขาก็จะจ้างเราในเรื่องนั้นๆ อย่าง ลุงมี ตัดหญ้า เก่งมาก ถือเครื่องตัดหญ้า กวาดซ้าย-ขวา อย่างชำนาญ ฝนมา หญ้าขึ้น รก จึงต้องมอบงานนี้ ให้ลุงมี นี่ไง…. การมีทักษะ

เมื่อแนวโน้มของ โลก เดินมุ่งไปสู่การดูแลโลก รักษ์โลก ทักษะของคนทำงานต้องสอดรับกันด้วยเช่นกัน จึงเป็นที่มาของคำว่า ทักษะเขียว หรือ Green Skill

ในอนาคต อันใกล้ ราวอีก 27 ปีข้างหน้า คือ ปี คศ.2050 หรือ พศ.2593 ชาวโลกตกลงใจกันว่า ภาคอุตสาหกรรม จากลดการปล่อยก๊าสเรือนกระจก หรือที่ได้ยินกันว่า Net Zero นั่นแหละ

จึงทำให้กระบวนการผลิต ต้องปรับตัวกันยกใหญ่  และอาจเป็น “กำแพงการค้า” ไปด้วยในเวลาเดียวกัน คือ ต้องมีการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม หากกระบวนการผลิตสินค้า ชิ้นนั้น ไม่ให้ความสำคัญเรื่องการลดคาร์บอนเครดิต หรือหากลดไม่ได้ อาจต้องซื้อจากแหล่งที่เขาลดได้ เช่น ปลูกต้นไม้ แล้ว นำคาร์บอนเครดิตไปขายให้โรงงานอุตสาหกรรม นั่นแหละ เรื่องเดียวกัน

กำแพงการค้า  จากการไม่ “Green” เช่น การเก็บภาษี อัตราโหดๆ จนไปถึงการแบน-ห้ามนำเข้า กลุ่ม EU จะเริ่มมาตรการนี้ ในวันที่ 01 ตุลาคม 2566 นี้

เมื่อโลกบ่ายหน้า ไปเส้นทางนี้ แรงงานควรปรับตัว ในการเติมทักษะ ให้ตัวเอง เช่น การทำความเข้าใจแนวคิด “Green” รักษาตำแหน่งงานของตัวเอง หรือ รักษาตลาดสำหรับผู้ประกอบการ

“ บุคลากร ” เป็นจุดเชื่อมสำคัญ ของการเปลี่ยนผ่าน ในทุกๆวิกฤติ และช่วยให้บรรลุทุกเป้าหมาย พวกเขาควรเข้าใจ บริบทของโลกใหม่ ปรับตัวเองให้ทันท่วงที

ผู้ประกอบการ ต้องสอดรับกับ โลกการค้าที่กำลังจะเดินทางไป ตลาดแรงงาน ต้องพัฒนาตัวเอง เรียนรู้ เข้าใจประเด็น ของ “ Green “ จึงจะกลายเป็นกลยุทธ วิน…วิน

อันหมายถึง ผู้ประกอบการผลิตสินค้าตามสเปค แรงงานไม่ตกงาน………..

………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง