สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดขอนแก่น จัดโชว์ของดี จากทั้ง 26 อำเภอ

received_679909290839881

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดขอนแก่น จัดโชว์ของดี จากทั้ง 26 อำเภอ แสดงศักยภาพตามนโยบายส่งเสริมการเรียนรู้ ให้คนไทยได้รับโอกาสการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 4 ก.ย. 2566 ที่สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดขอนแก่น (สกร.) นายพันธ์เทพ เสาโกศล รอง ผวจ.ขอนแก่น เป็นประธานเปิดงาน มหกรรมแข่งขันทักษะวิชาการสานฝันสู่ความฝันเป็นเลิศ ประจำปี 2566 ซึ่ง สกร.จากทั้ง 26 อำเภอของ จ.ขอนแก่น ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนและนักศึกษาเกิดทักษะการเรียนรู้ที่หลากหลายและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในด้านทักษะทางวิชาการ และเสริมสร้างประสบการณ์ให้นักศึกษามีโอกาสได้เผยแพร่ผลงานออกสู่สังคม

นายถาวร พลีดี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกร.จ.ขอนแก่น กล่าวว่า การระบาดของโควิด- 19 ทำให้เกิดปัญหาเด็กนักเรียนหลุดออกจากระบบโรงเรียน ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้จัดทำโครงการพาน้องกลับมาเรียน โดยได้ติดตามเด็กที่หลุดออกจากระบบโรงเรียนกลับมาให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรมส่งเสริมการเรียนรู้มีนโยบายสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้นักศึกษา สกร. มีความรู้พื้นฐานควบคู่กับการพัฒนาครู สกร.ให้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ซึ่งการจัดงานวันนี้เครื่องพิสูจน์ผลงานที่ครูและนักเรียนได้ร่วมกันทำ

“ขอนแก่นมีเด็กนักเรียนหลุดออกจากระบบการศึกษาจำนวนกว่า 700 คน มีบางส่วนที่พร้อมจะเข้ารับการศึกษานอกระบบ สำนักงาน สกร. จึงมีนโยบายให้เด็กเหล่านี้ได้รับโอกาสการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ สามารถดำรงชีวิตที่เหมาะสมกับช่วงวัย”

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง