จัดสรร งบฯ ให้อีสาน : โคราชแชมป์ 25,644 ล้านบาท อันดับสอง คือ ขอนแก่น 18,667 ล้าน

จัดสรร งบฯ ให้อีสาน : โคราชแชมป์ 25,644 ล้านบาท อันดับสอง คือ ขอนแก่น 18,667 ล้าน
“ปะจัน” โดย “เขี้ยวจัน”

ที่นี่….ไม่ใช่คอลัมน์ร้องทุกข์ แต่เป็น การสังคมอุดมปัญญา ลุกขึ้นมา “ทวงสิทธิ” ของการเป็นพลเมืองผู้ตื่นรู้ เจ้าของคะแนนเสียงที่เลือก “ตัวแทน” ในทุกระดับ ของการปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารบ้านเมือง ด้วยข้าราชการ “ตัวแทน” จากส่วนกลาง ทุกกระทรวง ทบวง กรม…[ หน้ารวมบทความ ปะจัน ]

งาน มา พร้อม เงิน “ การบริหารจัดการเมือง ตามโครงสร้างของการบริหารประเทศ เป็นการจัดสรรมาจากส่วนกลาง

เรามาวาดภาพการบริหารประเทศ ไปพร้อมๆกัน เพื่อเข้าใจ เรื่องราว ที่อาจดูว่าซับซ้อน แต่ภาคประชาชน ควรเข้าใจ แม้จะต้องยุ่งเหยิงอยู่กับ การทำมาหากินก็เถอะ

เพราะนี่เป็นการ ติดตาม “คะแนนเสียง” ของเรา ที่หย่อนบัตรเลือก ผู้แทนในทุกระดับไปแล้ว อาทิ สส.,สท., อบต.,กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และอื่นๆ

รายได้ หรือ รายรับ ของประเทศ มาจากไหน ?

ตอบ : มาจากการเก็บภาษี ทุกประเภท เช่น ภาษีบุคคลธรรมดา-นิติบุคคล, ภาษีโรงเรือน,ภาษีป้าย,ภาษีบำรุงท้องที่ และ อื่นๆ  บางประเภทนำส่งส่วนกลาง และ บางประเภทสามารถ นำมาบริหารงานภายในพื้นที่

หากรายรับ น้อยกว่า รายจ่าย ที่เราเรียกว่า “งบประมาณขาดดุล” จึงต้องมีการกู้ยืม มาใช้จ่าย  เรียกว่า “หนี้สาธารณะ” คือ เป็นหนี้ของประชากรคนไทยทุกคน  ซึ่งต้องมีเพดานไว้ ไม่เกินร้อยละ 70 ของรายได้ของประชากรชาวไทยทุกคนรวมกัน ที่เราเรียกว่า รายได้ประชาชาติ-GDP

เพราะหากมีหนี้ มากกว่า รายรับ ย่อมเหมือน เราไม่มีเงินเหลือ เพื่อยังชีพเลย แปลความว่า มีเงินเท่าไหร่ ต้องนำไปใช้หนี้ จนเกลี้ยง ไม่มีข้าวกินกันเลยนะ ประเทศก็เช่นกัน

รายจ่าย ปันส่วนอย่างไร ?

แต่ละจังหวัด แต่ละหน่วยงาน ต้องเป็นผู้ตั้งงบประมาณ ออกมาว่า มีค่าใช้จ่ายใดๆบ้าง พัฒนาการจากโครงการเดิม หรือ อาจมีโครงการใหม่

จนกลายมาเป็นที่มาของ คำว่า “ซีโร่แบทเจท” อันหมายถึง ตัดของเดิมออกเกลี้ยง ไม่สนใจ ขอตั้งต้นจากศูนย์บาท และมีเสียงวิพากษ์ ว่า อาจส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง ถึงขั้นประเทศชาติอาจบาดเจ็บสาหัสได้เชียวนะ

โฟกัสมามองกันที่ภาคอีสาน ว่า ตัวเลขในการจัดสรรงบประมาณ ปี 2566 ใน 20 จังหวัด ใครได้มาก-น้อยเพียงใด  โดยมีหลายปัจจัยเข้ามาร่วมพิจารณา เช่น พื้นที่ จำนวนประชากร ความเป็นเมือง และอื่นๆ

พบว่า จังหวัดที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ปี 2566-จบในเดือนตุลาคม นี้ มากสุด ครองแชมป์ ระดับหมื่นล้านขึ้นไป คือ นครราชสีมา  วงเงิน 25,644 ล้านบาท อันดับสอง คือ ขอนแก่น 18,667 ล้านบาท อันดับสาม คือ อุบลราชธานี 14,750 ล้านบาท อันดับสี่ คือ บุรีรัมย์ 13,689 ล้านบาท อันดับห้า คือ ร้อยเอ็ด 12,710 ล้านบาท และอันดับหก คือ อุดรธานี 10,027 ล้านบาท

(จังหวัดอื่นๆ ดูได้จาก เอกสารแนบ)

การขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่หัวเมือง เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นการกระจายความเจริญ มิให้กระจุก อยู่เพียง เมืองหลวง

คนกับงาน ย่อมมาพร้อมกัน คนกดปุ่ม คือ “คณะผู้บริหารประเทศ” ผ่านระบบตัวแทน ที่พวกเราหย่อนบัตรเลือกตั้ง ไปแล้ว เมื่อ 14 พฤกษภาคม 2566 ที่ผ่านมา

คณะผู้บริหารประเทศ”  หมายถึง กลุ่มคนที่กำลัง จะโหวต กัน ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2566 นี้ ไงล่ะ…..

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง