เดินหน้าปรับโฉม บขส.เก่า เป็นตลาดคนเมือง 24 ชม. ยกโมเดลสตรีทฟู๊ด เยาวราช-จตุจักร ที่ขอนแก่นก็ต้องมี

DD156396-617C-4956-A315-40EE54DDE9F8

ทน.ขอนแก่น เดินหน้าปรับโฉม บขส.เก่า เป็นตลาดคนเมือง ให้บริการ 24 ชม.ไม่มีวันหยุด โชว์อัตลักษณ์ชุมชนเมืองคู่ของดี ของเด่น ที่ทุกคนต้องแวะธีระศักดิ์เผยทุกอย่างต้องมีจุดเริ่มต้น ยกโมเดลสตรีทฟู๊ดชื่อดังเยาวราชจตุจักร ที่ขอนแก่นก็ต้องมีให้ได้

เมื่อเวลา 10.00 . วันที่ 4 ..2566 ที่สำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น หรือ ทน. เปิดเผยว่า ขณะนี้คณะทำงานร่วมทุกฝ่ายได้กำหนดแผนแม่บทและการเร่งรัดการดำเนินงาน ให้ถูกต้อง ตามระเบียบและขั้นตอนต่างๆทั้งหมดในการที่จะพัฒนาสถานีขนส่งผู้โดยสารขอนแก่น แห่งที่ 1 หรือบขส.  ในการจะพัฒนาให้เป็นพื้นที่ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเมืองเพื่อให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจแห่งใหม่ของจังหวัด ด้วยการจัดการพื้นที่ให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชนมากที่สุด ควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยว ส่งเสริมคุณภาพชีวิต รวมทั้งเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในระดับชุมชนให้มีความเข้มแข็ง

ที่ประชุมร่วมระหว่างคณะทำงานร่วมทุกฝ่ายกับประชาชนในพื้นที่   เบื้องต้นได้ข้อยุติว่าจะทำตลาดที่มีความหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นฟุ๊ดสตรีทสไตล์เยาวราช , ตลาดนัดจตุจักร การรวมของเด่นของดีของเมืองขอนแก่น ไว้ด้วยกัน ด้วยการบริหารจัดการพื้นที่ที่น่าเดิน น่าช๊อป และคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของเมืองขอนแก่น ที่สามารถให้บริการได้ทั้ง 7 วันและตลอดทั้ง 24 ชม. โดยในเบื้องต้นได้มีการเสนอรูปแบบของการแบ่งกลุ่มพื้นที่เริ่มจากการอยากให้มีรถโดยสารสถานีขนส่งเดิมกลับมา   อยากให้เทศบาลนครขอนแก่นเข้ามาจัดสรรพื้นที่ ต้องการพื้นที่สีเขียว พื้นที่พักผ่อน ร้านคาเฟ่ ไฟฟ้าแสงสว่าง ความปลอดภัย พื้นที่กิจกรรมการดูแลความสะอาด การบริหารจัดการที่ดีระบบสาธารณูปโภค พื้นที่ที่เป็นเอกลักษณ์ และพื้นที่สร้างสรรค์ โดยขณะนี้เทศบาลฯได้ ทำหนังสือไปยังธนารักษ์เพื่อดำเนินการให้เป็นตลาดประชารัฐ ซึ่ง สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตอบกลับมาว่า ให้ความเห็นชอบในการใช้พื้นที่โดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามระเบียบที่กำหนด

นายธีระศักดิ์ กล่าวต่ออีกว่า เมื่อความชัดเจนในการใช้พื้นที่ให้เป็นไปในรูปแบบของตลาดประชารัฐแล้ว ขณะนี้เทศบาลฯได้มีการวางแผนผังไว้แล้ว เพื่อรอการปรับปรุงพื้นที่ภายใน บขส.1 พร้อมตั้งงบประมาณไว้ในเบื้องต้น   1.34 ล้านบาทสำหรับการซ่อมแซมและปรับปรุงพื้นที่ต่างๆเนื่องจาก บขส.1 ได้ถูกปล่อยไว้เป็นเวลานานและมีหลายอย่างที่เสื่อมสภาพและต้องตรวจสอบสภาพความพร้อมในการใช้งานเพื่อนำไปสู่การจัดระบบร้านค้า รวมไปถึงการจัดทำพื้นที่ตามแบบที่กำหนดต่อไป ซึ่งคาดว่าตลาดขอนแก่น แห่งใหม่ใจกลางเมืองที่รวมความทันมัยและความเป็นขอนแก่นในจุดเดียวจะสามารถเปิดให้บริการระยะที่ 1 ได้ในเดือน ..ที่จะถึงนี้

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง