ทน.ขอนแก่น จับมือนครเฉวียนโจว 1 ใน 3 เมืองหลักของมณฑลฝูเจี้ยน สป.จีน

FB_IMG_1688013840081_1

ทน.ขอนแก่น จับมือนครเฉวียนโจว 1 ใน 3 เมืองหลักของมณฑลฝูเจี้ยน สป.จีน เดินหน้าพัฒนาความสัมพันธ์ 5 แผนงานหลัก รับนโยบายเส้นทางเศรษฐกิจสายไหมทางบกทางทะเล

นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เปิดเผยว่า จากการประชุมความร่วมมือระหว่างเทศบาลนครขอนแก่น กับ นครเฉวียนโจว มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน นำโดยนายลู่ ลินชวง (Mr. Liu Linshuang) ที่ปรึกษาของรัฐบาลประชาชนเทศบาลนครเฉวียนโจว พร้อมคณะผู้บริหารนครเฉวียนโจว และนางหยาง หนิง ( Mrs. Yang Ning ) รองกงสุลใหญ่ รักษาการกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย พร้อมคณะผู้แทนภาครัฐและภาคเอกชนของ จ.ขอนแก่น เข้าร่วมประชุม ซึ่งในการประชุมดังกล่าวนี้นายกเทศมนตรีนครขอนแก่นได้แจ้งถึงการเปลี่ยนแปลงของระเบียบกฎหมายของประเทศไทย เกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเมืองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับหน่วยงานต่างประเทศนั้น จะต้องมีการนำรายละเอียดถึงความร่วมมือ เสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และ กระทรวงมหาดไทย เพื่อพิจารณาเห็นชอบ จึงจะมีการลงนามความร่วมมือเพื่อสถาปนาความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการ ตามขั้นตอน

“เราได้พูดคุยถึงกรอบขอบเขตของการส่งเสริมความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้น ระหว่าง เทศบาลนครขอนแก่น และ นครเฉวียนโจว 5 ด้านหลัก ประกอบด้วยด้านการค้าและการลงทุน ด้านวัฒนธรรม ด้านการศึกษา ด้านการท่องเที่ยว และด้านการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างเมือง ซึ่งนครเฉวียนโจวมีพื้นที่ประมาณ 11,000 ตารางกิโลเมตร ประชากรเกือบ 9,000,000 คน และเป็นเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจ 1 ใน 3 เมือง ของมณฑลฝูเจี้ยน และเป็นเมืองอุตสาหกรรมอันดับ 7 ของประเทศจีน ตลอดจนยังเป็นเมืองมรดกโลก ซึ่งเป็นไปตามนโยบาย เส้นทางสายไหมทางบกและทางทะเลของประธานาธิบดีสีจิ้นผิง ที่ผลักดันเส้นทางสายไหมทางทะเลแห่งศตวรรษที่ 21 ส่งเสริมแลกเปลี่ยนและความร่วมมือในด้านอื่นๆ ได้แก่ การค้า เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว”

นายธีระศักดิ์ กล่าวต่ออีกว่า การหารือดังกล่าวครั้งนี้ จะนำไปสู่การยกระดับความสัมพันธ์ เพื่อสถาปนาความสัมพันธ์เป็นบ้านพี่เมืองน้องด้วยการลงนามความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนต่อไปในอนาคต ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนของทั้ง 2 เมืองครอบคลุมกรอบการหารือ 5 ด้านที่จะทำให้คนขอนแก่นได้ค้าขาย ได้แลกเปลี่ยนในด้านต่างๆ จนก่อให้เกิดการสร้างงานและสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นในพื้นที่

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง