กกต.ขอนแก่น ติวเข้มเจ้าหน้าที่รวมคะแนน ทั้ง 11 เขตเลือกตั้ง ยืนยันโปร่งใส ตรวจสอบได้ คาดผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการรู้ผลได้ไม่เกิน 5 ทุ่ม

IMG_6280

เมื่อเวลา 10.00 . วันที่ 10 .. 2566 ที่โรงแรมโฆษะ .ขอนแก่น นายวัชระ สีสารผอ.สนง.กกต.จว.ขก. เป็นประธานการประชุมอบรมชี้แจงเจ้าหน้าที่รวมคะแนน ศูนย์รวมคะแนนประจำเขตเลือกตั้งและศูนย์รวมคะแนนประจำอำเภอ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป ..2566 เพื่อเตรียมความพร้อมและซักซ้อมนะบบ ขั้นตอนและวิธีนำเสนอรายงานผลคะแนนเลือกตั้ง .. อย่างไม่เป็นทางการในการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 14 .. ที่จะถึงนี้

นายวัชระ สีสาร ผอ.สนง.กกต.จว.ขก. กล่าวว่า วันนี้ได้มีการอบรมชี้แจงเจ้าหน้าที่รวมคะแนนของศูนย์รวมคะแนนของเขตเลือกตั้งและศูนย์รวมคะแนนของอำเภอจากทั้ง 26 อำเภอ ของ .ขอนแก่น ใน 11 เขตเลือกตั้ง เพื่อเตรียมการนำเสนอการรายงานผลคะแนนเลือกตั้ง .. อย่างไม่เป็นทางการวันอาทิตย์ที่ 14 .. เพื่อให้การนับคะแนนมีความโปร่งใสตรวจสอบได้

เราจะทราบผลคะแนนเลือกตั้ง ..อย่างไม่เป็นทางการ ครบทุกเขต คาดไม่เกิน23.00 .ของวันเลือกตั้ง โดย ยืนยันว่าการนับคะแนนมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งผู้ที่รวมคะแนนเป็นเจ้าพนักงานการเลือกตั้งตามกฎหมาย ทั้งนี้มั่นใจว่า การรายงานผลจะมีความรวดเร็ว มีความถูกต้องแม่นยำกว่าการรายงานผลแบบเดิม

นายวัชระ กล่าวต่ออีกว่าสำหรับกระบวนการรายงานผลคะแนนเลือกตั้ง .. อย่างไม่เป็นทางการจะเริ่มต้น หลังจากปิดหีบบัตรเลือกตั้งและนับคะแนน เมื่อนับคะแนนเสร็จสิ้นประธานกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งจะถ่ายรูปแบบรายงานผลการเลือกตั้งนับคะแนน .. 5/18 จากนั้นส่งมายังศูนย์รวมคะแนนอำเภอ หรือเขตปกครอง เพื่อทำการตรวจสอบอีกครั้ง ขณะเดียวกัน ประธานกรรมการประจำหน่วยก็จะนำแบบ ..5/18 ติดหน้าหน่วยเลือกตั้ง และเมื่อศูนย์รวมคะแนนประจำอำเภอตรวจสอบเสร็จสิ้นก็จะส่งมายังระบบรายงานผลกลาง จากนั้น เข้าสู่ระบบของ ECT Report เพื่อนำคะแนนออกมาเผยแพร่ตามช่องทางต่างๆ อย่างไรก็ตาม ในวันที่ 14 ..นี้ สื่อมวลชนสามารถเข้ารับข้อมูลการรายงานผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ ที่บริเวณหน้า กกต.ขอนแก่น

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง