ผู้สมัคร ส.ส. หญิง 18 %

ผู้สมัคร ส.ส. หญิง 18 %
ปะจัน” โดย “เขี้ยวจัน

ที่นี่….ไม่ใช่คอลัมน์ร้องทุกข์ แต่เป็น การสังคมอุดมปัญญา ลุกขึ้นมา “ทวงสิทธิ” ของการเป็นพลเมืองผู้ตื่นรู้ เจ้าของคะแนนเสียงที่เลือก “ตัวแทน” ในทุกระดับ ของการปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารบ้านเมือง ด้วยข้าราชการ “ตัวแทน” จากส่วนกลาง ทุกกระทรวง ทบวง กรม…[ หน้ารวมบทความ ปะจัน ]

การเกาะติดงาน “ผู้หญิงกับการเมือง” ของ ดร. ถวิลวดี  บุรีกุล รองเลขาธิการ สถาบันพระปกเกล้า เมื่อการเมือง งวดเข้ามาทุกที กับการหย่อนบัตรเลือกตั้ง วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 นี้ นับเป็นตัวเลขที่น่าสนใจ เพราะรู้กันว่า สถิติด้านเพศสภาพประชากรศาสตร์ ทั้งของเมืองไทยและชาวโลก พบว่า ประชากรหญิง มีมากกว่า ประชากรชาย แต่ผู้สมัครใจที่เดินเข้าสู่เวทีการเมือง ใน (เกือบ)ทุกระดับ มีอัตราส่วนของผู้หญิงยังน้อย ไม่สมดุลกับสถิติประชากร

เปิดสถิติ ผู้สมัคร ส.ส.แบบ แบ่งเขตเลือกตั้ง ทั่วประเทศ คือ 400 เขต ของการเลือกตั้งทั่วไป-14 พฤษภาคม 2566  มีจำนวน 4,710 คน (จำนวนตามที่ กกต.ตรวจสอบผู้สมัคร ที่มีคุณสมบัติไม่ผ่าน จำนวน 71 คน จาก 31 จังหวัด) เป็นเพศชาย  3,903 คน (82%) เป็นเพศหญิง 878 คน (18%)

เมื่อเทียบเวลาย้อนกลับไป  เมื่อ 22 มีนาคม 2562 หรือเมื่อ 4 ปี ก่อน มีจำนวน 10,581 คน (คิดเป็นอัตราลดลง ร้อยละ 55  โดยภาพรวม)  เป็นเพศชาย 8,246 คน ( 78%) เป็นเพศหญิง 2,335 คน (22%)

อัตรา ปอนด์ต่อปอนด์ ของ การเดินถึงเส้นชัย จึงต่างกัน  เมื่อ 4 ปี ก่อน ภาพรวม คือ 70 ต่อ 1 คน ส่วน ครั้งที่กำลังจะถึงนี้ 12 ต่อ 1 คน …ถอนใจดังเฮือก… ลุ้น..ลุ้น…

ผู้สมัคร ส.ส.แบบระบบบัญชีรายชื่อ หรือ Party List มีจำนวน  1,890 คน ลุ้นเสียงโหวตของพรรค แต่คำนวณ ด้วยจำนวนนี้ คือ 19 ต่อ 1 คน

แคนดิเดต นายกรัฐมนตรี  มี 63 คน จากพรรคที่จัดส่งรายชื่อ จำนวน 43 พรรค แน่นนอนว่า ลำดับชั้น “ไข่แดง” ย่อมต้องมี หนึ่งเดียว เท่านั้น

พื้นที่ กทม.มีจำนวน ส.ส.มากสุด คือ 33 คน มีผู้สมัคร ส.ส.แบบเบ่งเขต 498 คน เป็นเพศชาย 366 คน (73%) เพศหญิง  132 คน (27%) โอกาสลุ้น เป็น ส.ส. กทม. คือ 15 ต่อ 1 คน

หาสถิติ จังหวัดที่มีผู้สมัคร สัดส่วนใกล้เคียง กทม. แบบให้กำลังใจเพศหญิงกัน บ้างนะ คือ จังหวัดเชียงใหม่  จำนวน 150 คน เป็นชาย 110 คน ( 73%) และเพศหญิง  40 คน ( 27%)

อาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 นี้  จะคึกคัก กัน ทั้ง 400 เขตเลือกตั้ง หน่วยเลือกตั้ง กระจายตัวทั่วประเทศ 94,913 หน่วย และ ผู้มีสิทธิออกเสียง (สวรรค์) 52,459,365 คน

ทุกเสียง มีความสำคัญ ต่อทิศทางการก้าวเดินของประเทศไทย อย่าได้ “นอนหลับทับสิทธิ” เชียวนะ ……..

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง