การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ชี้แจงกรณี เจ้าของหอพัก ซอยอิงมอ โอด! หลังน้ำประปาไม่ไหล 5 วันติด

828556FE-634D-4E0F-B982-44436032F6D0

             นายธงชัย ระยะกุญชร ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์ ปฏิบัติงานแทน ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค ขอชี้แจงดังนี้  ตามที่อ้างถึงนำเสนอข่าว เจ้าของหอพักเปี่ยมสุขแมนชั่น .อิงมอ .ศิลา .เมือง .ขอนแก่น โอดหลังน้ำประปาไม่ไหล 5 วันติด จนต้องสั่งน้ำมาเติมไว้ให้ลูกหอใช้วันละ 6,000 ลิตร ขณะที่ชาวบ้านอยู่ในโซนเดียวกันก็ได้รับผลกระทบหลังประปามีการปิดปรับปรุงเส้นท่อส่งน้ำครั้งล่าสุด นั้น

                  การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ขออภัยอย่างสูงในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น และขอเรียนชี้แจงว่า

เครื่องสูบน้ำสถานีผลิตน้ำหลักบ้านโกทาของ กปภ.สาขาขอนแก่น () เกิดการชำรุดจึงทำให้ประสิทธิภาพของการจ่ายน้ำลดลง ส่งผลให้น้ำประปาไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำของลูกค้า ทั้งนี้ กปภ.สาขาขอนแก่น () มิได้นิ่งนอนใจในความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ จึงได้เร่งแก้ไขปัญหาให้สามารถจ่ายน้ำประปาได้ปกติ ดังนี้

                 การแก้ไขปัญหาระยะสั้น กปภ.สาขาขอนแก่น () ดำเนินการปรับระบบสูบจ่ายน้ำสถานีรัตนาภาให้มีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 900 ลบ../ชม. ซึ่งจะทำให้สามารถสูบจ่ายน้ำได้อย่างต่อเนื่องและผันน้ำจากพื้นที่ในเมืองฝั่งถนนมะลิวัลย์เข้ามาช่วยยังพื้นที่จ่ายน้ำรัตนาภาในปริมาณ 30 ลบ../ชม. ทำให้เพียงพอต่อความต้องการ ขณะนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินการโดยทันที

               การแก้ไขปัญหาระยะกลาง กปภ.สาขาขอนแก่น () จะดำเนินการวางท่อ และประสานท่อขนาด 800 มม. เพื่อส่งน้ำจากสถานีบ้านโกทาไปสถานีจ่ายน้ำรัตนาภา ซึ่งจะทำให้สามารถส่งน้ำเพิ่มขึ้นจาก 900 ลบ./ชม. เป็น 1,200 ลบ../ชม. ทำให้สามารถรองรับความต้องการใช้น้ำได้เพิ่มขึ้น โดยคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในสิ้นเดือนมีนาคม2566

             การแก้ไขปัญหาระยะยาว กปภ.สาขาขอนแก่น () อยู่ในระหว่างดำเนินโครงการปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคขอนแก่นน้ำพอง .เมืองขอนแก่นอุบลรัตน์น้ำพอง .ขอนแก่น โดยดำเนินการวางท่อส่งน้ำขนาด 600 มม. เพื่อส่งน้ำจากสถานีจ่ายน้ำบ้านสำราญมายังสถานีจ่ายน้ำรัตนภาในปริมาณ 800 ลบ../ชม. จะทำให้สถานีจ่ายน้ำรัตนาภาสามารถรับน้ำได้ 2,000 ลบ../ชม. คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน 2566            

             อย่างไรก็ตาม หากประชาชนในพื้นที่ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ กปภ.สาขาขอนแก่น () ติดต่อได้ที่ โทร. 0 4304 0661 หรือ PWA Contact Center ๑๖๖๒

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง