ททท.ขอนแก่น ขอเชิญชมเทศกาลดนตรี Khon Kaen International Jazz Festival 2023 “Swing Night Jazz @ The Museum”

F6343709-5846-40F8-B83D-C265F83F0E7A
ads2500x300

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานขอนแก่น ขอเชิญชมเทศกาลดนตรี Khon Kaen International Jazz Festival 2023 “Swing Night Jazz @ The Museum”

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานขอนแก่น ร่วมกับสมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย (Thai Ecotourism and Adventure Travel Association : TEATA) พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์จังหวัดขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น หอการค้าจังหวัดขอนแก่น สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น และสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น กำหนดจัดงาน KHON KAEN INTERNATIONAL JAZZ FESTIVAL 2023 ในวันที่ ๑๓๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดขอนแก่น ภายใต้บรรยากาศ “Swing Night Jazz @ The Museum” เพื่อให้เยาวชนและผู้ที่สนใจดนตรีแจ๊ส เข้าร่วมกิจกรรมโดยจัดงานเทศกาลดนตรีแจ๊ส โดยใช้ชื่อ KHON KAEN INTERNATIONAL JAZZ FESTIVAL 2023 ในช่วงเย็นของวันที่ ๑๓๑๔ กุมภาพันธ์๒๕๖๖ พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจากคณะดนตรีออร์เคสตร้า  แจ๊สในนาม The Biggles Big Band Amsterdam จากประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก  สถานเอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย ซึ่งกำหนดจัดการแสดงดนตรีออร์เคสตร้าแจ๊ส ในประเทศไทย ระหว่างวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์2566 เพื่อการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่าง ราชอาณาจักร  คือ ราชอาณาจักรไทยและเนเธอร์แลนด์ ซึ่งจะเป็นการประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยในประเทศเนเธอร์แลนด์ และประเทศในกลุ่มยุโรปซึ่งจะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่ม expatriates ในจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียง รวมทั้งประเทศเพื่อนบ้านให้เข้ามาชมการแสดงดนตรี ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้เกิดการพักค้างและสามารถกระตุ้นการใช้จ่ายในพื้นที่จัดงาน

 

ภายในงานมีการแสดงดนตรีแจ๊สโดยคณะนักดนตรีจากวง The Biggles Big Band Amsterdam         ซึ่งเป็นวงดนตรีออร์เคสตร้าแจ๊สที่มีชื่อเสียงระดับโลกจากประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยมีนักดนตรีร่วมแสดง จำนวน ๒๕ ท่าน รวมทั้งมีศิลปินนักร้องและนักดนตรีพื้นบ้านเข้าร่วมแสดง ซึ่งได้อัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาแสดง ทั้งนี้ ยังมีกิจกรรมฝึกทักษะและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางดนตรี (Music Workshop)  ในวันที่๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เพื่อให้นักเรียนและผู้ที่สนใจดนตรีแจ๊ส เข้าร่วมกิจกรรมและร่วมแสดงกับ

วงดนตรี The Biggles Big Band Amsterdam โดยนำเครื่องดนตรีไทยและเครื่องดนตรีพื้นบ้าน มาแสดงผสมผสานกับเครื่องดนตรีสากล เพื่อให้เยาวชนเกิดแนวความคิดสร้างสรรค์ทางด้านดนตรี และสามารถประยุกต์ใช้งานได้ในอนาคต ซึ่ง ททท.คาดว่าการจัดกิจกรรมดังกล่าวจะช่วยประชาสัมพันธ์ให้จังหวัดขอนแก่นเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยเฉพาะกลุ่ม expatriates รวมทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ชื่นชอบดนตรีแจ๊ส ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักให้ได้เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดขอนแก่นและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากยิ่งขึ้น และยังสามารถกระจายรายได้ไปยังผู้ประกอบการได้เป็นอย่างดี

 

ททท. สำนักงานขอนแก่น จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมงานKhon Kaen International Jazz Festival 2023 ภายใต้บรรยากาศ “Swing Night Jazz @ The Museum” ในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดขอนแก่น โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าชม                   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ททท. สำนักงานขอนแก่น โทร. ๔๓ ๒๒๗ ๗๑๔๑๕ Facebook page : ททท.สำนักงานขอนแก่น

ads2500x300
Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง