ผ่านขอนแก่น มีจุดจอดรถพยาบาล-รถรับส่งผู้ป่วยเพียงจุดเดียวที่อ.โนนศิลาเท่านั้น (มีคลิป)

news2021_Facebook1

ขอนแก่น จัดจุดจอดรถพยาบาล-รถรับส่งผู้ป่วย จัดระบบการรับส่งผู้ป่วยโควิดข้ามจังหวัดอย่างเข้มงวด พร้อมประสานงานร่วม กษ.เปิดโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 3 หลังพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้น วอนทุกคนเข้ารับการฉีดวัคซีนตามแพทย์กำหนด

        เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 16 ก.ค.2564 ที่สำนักงานสาธารณสุข จ.ขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.ขอนแก่น เพื่อติดตามสถานการณ์และประเมินแผนการดำเนินงานด้านการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

        นายสมศักดิ์ จัวตระกุล ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรายใหม่ในพื้นที่ทีเพิ่มมากขึ้นโดยส่วนใหญ่เดินทางกลับมาจากพื้นที่จังหวัดสีแดงเข้มและส่งต่อการรักษามาตั้งแต่ต้นทาง โดยการระบาดที่เกิดจากพื้นที่ยังคงไม่มีเกิดขึ้น ดังนั้นแนวทางการดำเนินงานในภาพรวมของจังหวัดจะต้องประเมินสถานการณ์แบบวันต่อวันอย่างรัดกุม ซึ่งที่ประชุมวันนี้ได้มีมติอนุมัติให้ตั้งโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 3 ขึ้นที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จ.ขอนแก่น ซึ่งตั้งอยู่ที่ ต.ท่าพระ อ.เมือง โดยเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่าง หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์,อบจ.ขอนแก่น,อบต.ท่าพระ,ทต.ท่าพระ,รพ.ขอนแก่น และทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบ โดยจะสามารถเปิดรับผู้ป่วยที่ผ่านระบบการส่งต่อมาจากต่างจังหวัดเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสนามแห่งนี้ได้ในสัปดาห์หน้า ขณะเดียวกันจากจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นและมีการส่งต่อผู้ป่วยจากต้นทางทั้งจากกรุงเทพฯและปริมณฑลรวมไปถึงจังหวัดต่างๆผ่านระบบของกระทรวงสาธารณสุข ทั้งที่มีปลายทางที่ขอนแก่น หรือผ่านขอนแก่น ขอย้ำว่าจังหวัด ได้จัดจุดจอด จุดพักรถ สำหรับรถพยาบาล และรถลำเลียงผู้ป่วยทุกประเภทที่ อ.โนนศิลา ริม ถ.มิตรภาพ เพียงจุดเดียว โดยห้ามรถพยาบาลหรือรถลำเลียงผู้ป่วยจอดนอกจุดที่กำหนดเด็ดขาด เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเข้มงวด ซึ่งขณะนี้จุดจอดดังกล่าว พร้อมให้บริการแล้วและมีรถพยาบาล ประสานขอจอดเพื่อพักรถ เข้าห้องน้ำ หรือรับประทานอาหารตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุข มาอย่างต่อเนื่องทุกวัน

        “นอกจาก รพ.สนาม แห่งที่ 3 ที่ตั้งขึ้นภายในเขตพื้นที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้ว ยังคงมีการพิจารณาจัดตั้ง รพ.สนาม ภาย ใน รพ.หลักเพิ่มเติม ประกอบด้วย ที่ รพ.บ้านแฮด รองรับ 20 เตียง,รพ.ชุมแพ 50 เตียง,รพ.หนองสองห้อง 40 เตียง,รพ.โคกโพธิ์ไชย 20 เตียง,รพ.สีชมพู และ รพ.ชนบท รพ.ละ 20 เตียง เพื่อรักษาผู้ป่วยโควิดโดยเฉพาะ”

        ผวจ.ขอนแก่น กล่าวต่ออีกว่า ที่สถานีรถไฟ,สถานีขนส่ง,สนามบิน และจุดตรวจของจังหวัดทุกจุดจะมีเจ้าหน้าที่ตรวขสอบการเดินทางเข้าเมืองโดยขอให้ผู้ที่เดินทางได้เตรียมเอกสารแสดงต่อเจ้าหน้าที่ให้พร้อมและเข้ารับการตรวจตามประกาศของทางจังหวัดที่กำนดไว้ อย่างไรก็ตามสำหรับความสับสนเรื่องการฉีดวัคซีนที่ขณะนี้มีคนขอเลื่อนการฉีดวัคซีนไปนั้นก็ขอให้เข้ารับการฉีดวัคซีนตามที่ รพ.กำหนด โดยทุกคนสามารถปรึกษากับแพทย์ พยาบาล และให้ผู้ให้บริการได้ในภาพรวม เพราะการรับวัคซีนนั้นคือการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างรชัดเจนที่สุด

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง