ด่วน! ขอนแก่นสั่งปิดแคมป์คนงานหลังพบการแพร่โควิด-19 เป็นกลุ่มก้อน(Cluster)

ads2500x300

        16 ก.ค. 64 นายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ผู้อำนวยการศูนย์บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดขอนแก่น ออกคำสั่งจังหวัดขอนแก่นที่ 2986/2564 เรื่องปิดสถานที่ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคโควิด-19 เป็นการชั่วคราว ซึ่งในคำสั่งดังกล่าวระบุว่าด้วยในระหว่างวันที่ 11 กรกฎาคม 2564 ถึง วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 พบผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในบริเวณสถานที่พักอาศัยชั่วคราวสำหรับแรงงานก่สร้าง (แคมป์พักคนงานก่อสร้าง) ของบริษัท คอนสตรัคชั่น ไลนส์ จำกัด สถานที่ตั้ง ซอยมะลิวัลย์ 11 หมู่ 7 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

       จากการสอบสวนโรคของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อพบการระบาดของโรคโควิด-19 เป็นแบบกลุ่มก้อน(Cluster) และมีความเชื่อมโยงกับการเคลื่อนย้ายแรงงานก่อสร้างในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และพื้นที่ควบคุมสูงสุดจังหวัดขอนแก่น จึงสั่งปิดสถานที่พักอาศัยชั่วคราวสำหรับแรงงานก่อสร้าง (แคมป์พักคนงานก่อสร้าง) ของบริษัท คอนสตรัคชั่น ไลนส์ จำกัด สถานที่ตั้ง ซอยมะลิวัล 11 หมู่ 7 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ห้ามผู้ใดเข้าหรือออกจากที่เอกเทศ (แคมป์พักคนงานก่อสร้างดังกล่าว) เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 17 ก.ค. 64 – 13 ส.ค. 64


      เบื้องต้น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น รายงานว่าพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 จากแคมป์นี้แล้ว 85 ราย

        โดยเมื่อเวลา 19.00น. ภายใต้การอำนวยการโดย ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขก, นายวรทัศน์ ธุลีจันทร์ รอง ผวจ.ขก., นายพันธ์เทพ เสาโกศล ปลัดจังหวัดขอนแก่น , นายศุภชัย ลีเขาสูง นายอำเภอเมืองขอนแก่น ,น ายกองตรีพิชัย วันตา ป้องกันจังหวัดขอนแก่น สั่งการให้ชุดเคลื่อนที่เร็ว ศบฉ.จังหวัดขอนแก่น บูรณาการร่วม นิติกร สสจ.ขก., ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองขอนแก่น, เจ้าหน้าที่เทศบาลนครขอนแก่น ดำเนินการปิดประกาศคำสั่งจังหวัดขอนแก่น ฉบับดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

ads2500x300
Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง