💥 5 อันดับ อำเภอที่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 สูงสุดในจังหวัดขอนแก่น

อันดับ 1 อำเภอเมือง 469 คน
อันดับ 2 อำเภอสีชมพู 129 คน
อันดับ 3 อำเภอภูเวียง 73 คน
อันดับ 4 อำเภอชุมแพ 55 คน
อันดับ 5 อำเภอหนองสองห้อง 40 คน

ส่วนอำเภออื่นๆที่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 มีดังนี้
อันดับ 6 อำเภอพล 39
อันดับ 7 อำเภอกระนวน 30
อันดับ 8 อำเภอชนบท 27
อันดับ 9 อำเภอพระยืน และอำเภอน้ำพอง พบอำเภอละ 26
อันดับ 10 อำเภอบ้านฝาง,อำเภอบ้านไผ่, อำเภอบ้านแฮด พบอำเภอละ 17
อันดับ 11 อำเภอภูผาม่าน และอำเภอเวียงเก่า พบอำเภอละ 16
อันดับ 12 อำเภอซำสูง และอำเภอโนนศิลา พบอำเภอละ 12
อันดับ 13 อำเภอเปือยน้อย 10
อันดับ 14 อำเภอแวงใหญ่ 9
อันดับ 15 อำเภอหนองเรือ และอำเภอเขาสวนกวาง พบอำเภอละ 8
อันดับ 16 อำเภอแวงน้อย และอำเภอโคกโพธิ์ไชย พบอำเภอละ 7
อันดับ 17 อำเภอหนองนาคำ 6
อันดับ 18 อำเภออุบลรัตน์ 4
อันดับ 19 อำเภอมัญจาคีรี พบผู้ติดเชื้อน้อยที่สุดของจังหวัดขอนแก่น คือ 2 คน

ข้อมูลวันที่ 15 กรกฎาคม 2564
เกาะติดข่าวโควิด-19 ขอนแก่นได้ที่ https://www.khonkaenlink.info/covid19-khonkaen/

ข้อมูลจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง