จิตอาสาขอนแก่น ร่วมปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียว เฉลิมพระเกียรติ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

21B38EAB-0FA3-4FF5-A7D4-4801C3A48E70

12 .. 65 ที่ วัดศรีเมืองแอม ตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยข้าราชการ ตำรวจ ทหาร จิตอาสาพระราชทาน ภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ได้ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเราทำความ ดี ด้วยหัวใจเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงพสกนิกรตลอดระยะเวลาอันยาวนาน ที่ได้อุทิศพระวรกาย พระปัญญา และพระราชทรัพย์ ปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่ออำนวยประโยชน์แก่อาณาประชาราษฎร์ โดยพระราชทานความช่วยเหลือพสกนิกรผู้ยากไร้ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ในด้านต่างๆ อย่างมั่นคงและยั่งยืน ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ ด้วยพระราชหฤทัยที่เปี่ยมไปด้วยพระเมตตา เป็นที่ประจักษ์ในใจของพสกนิกร ก่อให้เกิดความสงบสุขร่มเย็น ความเจริญก้าวหน้าแก่ประเทศชาติและประชาชนตลอดมา

จังหวัดขอนแก่น จึงจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 ปลูกป่า เพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อสนองพระราชปณิธาน อันแน่วแน่ในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อคืนความสมดุลย์กลับคืนสู่ธรรมชาติ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง