สถานพินิจฯขอนแก่น ขอเชิญร่วมทำบุญใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง และทอดผ้าป่า

ขอเชิญร่วมทำบุญ ใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง และทอดผ้าป่า เพื่อสร้างโดมหลังคาเอนกประสงค์ สำหรับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจฯ จังหวัดขอนแก่น

โดย หลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม เป็นองค์อุปถัมภ์ โดยทุกท่านสามารถร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง หลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม พร้อมพระสงฆ์รวม 7 รูป ในวันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2565 เวลา 07.00 น. และพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่น เวลา 10.30 น. ท่านใดประสงค์จะร่วมสบทบทุนสามารถโอนเงินได้ที่ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) บัญชีเลขที่ 424-0-21375-4 ชื่อบัญชี “สงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจขก.

ขออนุโมทนาบุญที่ท่านได้ร่วมกันสร้างในครั้งนี้ จงเป็นพลวปัจจัยส่งผลให้ท่านและครอบครัวจงประสบแต่ความสุข สิริสวัสดิผลพิพัฒนมงคล
สมบูรณ์พูนผล เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ปราศจากภัยพิบัติใด ๆ ด้วยจตุรพิธพรชัย ไพบูลย์ พูนผลในสิ่งบริสุทธิ์ ที่พึงประสงค์ทุกประการตลอดไป

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง