คนร้อยปี @ขอนแก่น

คนร้อยปี @ขอนแก่น

คอลัมน์ “รู้จริง ถิ่นเฮา
โดย “น้องดอกคูน”
….เรื่องเล่า อ่านสนุก ซอกมุมของบรรพบุรุษ และมองออกไปเบื้องหน้า ในบริบทของ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เมื่อทุกเรื่องม้วนร้อย เป็นมิติเดียวกัน เหลืองสะพรั่งของดอกคูณ และ เสียงแคน แล่นแต้ มาแล้ว………….
        

อายุเป็นเพียงตัวเลข…เชอะ…จริงรึ ?  หรือเป็นเพียง คำปลอบประโลมใจ ของคน วัย สว.

อายุเฉลี่ย ของคนเรา ปัจจุบัน อยู่ที่ ราว 73 ปี หากมากกว่านั้น ก็กำไรแล้วนะ วัฏจักร แห่งชีวิต มีพียงเท่านี้จริงๆ แล้วจะโลภ แก่งแย่ง ชิงดี กันไปใย ตายไปก็เอาอะไรติดมือไปไม่ได้สักชิ้น แต่สะสมกันจังเลย….

รายงานจากองค์การสหประชาชาติ-UN ระบุว่า ในปี 2021 ที่ผ่านมา มีคนอายุเกิน 100 ปี ราว 6 แสนคน และคาดว่า จะมีมากกว่า 1 ล้านคน ในอนาคตอันใกล้นี้  และจะมีอัตราที่มากกว่าเด็ก วัย 5 ขวบ ด้วยนะ…….

คนที่มีอายุเกิน 100 ปี เรียกว่า เป็นคน “ศตวรรษิกชน“ การขึงวัยผ่านกาลเวลา ได้ยาวนาน มักต้องเผชิญกับโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งแปลว่า การมีอายุยืน ไม่ใช่ การใช้ชีวิตที่ดี พวกเขา อาจนอนเป็นผัก ติดเตียง มีเพียงลมหายใจ ไม่รับรู้สิ่งใดในโลก แบบนี้จะอยู่เรียกว่าอายุยืน ได้อย่างไร…..

ความลับ ที่ขยายความเข้าใจตรงกันว่า มนุษย์มีอายุยืนยาวได้ เพราะ…ความเจริญก้าวหน้า ในด้านการแพทย์ อาหาร และความเป็นอยู่ที่ดีกว่าในอดีตที่ผ่านมา

และพบว่า ใน 16 ปี สุดท้ายของอายุขัย พวกเขา มักต้องเผชิญกับ โรคภัยไข้เจ็บต่างๆ จากภาวะการเสื่อมตามสภาพของอวัยวะต่างๆ ตามธรรมชาติ

การมีชีวิต 100 ปี อาจไม่ใช่ตัวอย่างที่ดีของการใช้ชีวิตยาวนานเช่นนี้ ข้อแนะนำคือ อยู่ที่ว่าจะใช้ชีวิตอย่างไร มีความสุข ไม่เป็นภาระของสังคม มีสติปัญญาพอที่จะดูแลตัวเอง จนลมหายใจสุดท้าย

เรื่องนี้ ชาวพุทธ น่าจะเป็นตัวอย่าง ที่ชัดเจนสุด ความเชื่อ เรื่องชาติภพ ภพภูมิใหม่ การกำหนดลมหายใจ การเตรียมตัวเดินทางไกล…….

เคยคิดไหมว่า หากถึง “วันนั้น” ของชีวิต คุณๆจะทำอย่างไร กับ “ดวงจิต” สุดท้าย ก่อนดับสูญ หลายคนเตรียมใจ เตรียมตัว อย่างเข้าใจและมีความสุข ไม่กังวลใดๆ เมื่อเวลานั้นมาถึง ก็หลุดลอยไป อย่างปล่อยวาง…..

คนร้อยปี”  จึงอาจเป็นเพียง ความคาดหวังเชิงสถิติ บันทึกแบบภาคภูมิใจ แต่กับลมหายใจ อาจไม่สมดุล จึงควรปล่อยเดินทางแบบธรรมชาติ เพราะคือ การกลับคืนสู่ผืนดิน อย่างแท้จริง…

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง