รพ.ขอนแก่น ราม มอบสนับเข่าและอุปกรณ์กีฬาเพิ่มเติมให้กับทีมวอลเลย์บอล ทต.พระลับ

นพ.สมชาย กิตติพงษ์หรรษา ผอ.รพ.ขอนแก่น ราม พร้อมด้วย นางพรชนก ยอดสง่า ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคลและธุรการ และนางเด่นเดือน ไกรศรีวรรณชนะ ผู้จัดการแผนกการเงิน ร่วมมอบอุปกรณ์กีฬาและสนับเข่า ให้กับทีมวอลเลย์บอลหญิง รุ่นอายุ ไม่เกิน 16 ปี เทศบาลตำบลพระลับ โดยมีนายจักรพันธ์ นาทันริ ผู้จัดการทีมฯ เป็นผู้รับมอบ

นพ.สมชาย กิตติพงษ์หรรษา ผอ.รพ.ขอนแก่น ราม กล่าวว่า การส่งเสริมและสนับสนุนให้กับเด็ก และเยาวชนในเขต จ.ขอนแก่น ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และห่างไกลจากยาเสพติดเป็นนโยบายที่สำคัญที่ รพ.ฯ พร้อมให้การสนับสนุนและส่งเสริม โดยเฉพาะด้านกีฬาที่เป็นเปิดโอกาสให้กับเด็กและเยาวชนในชุมชนได้แสดงออกถึงความสามารถที่ตนเองถนัด ซึ่งทีมวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน 16 ปีเทศบาล ต.พระลับ ซึ่งคณะผู้บริหารทีมฯ,คณะผู้ฝึกสอน รวมไปถึงนักกีฬาและคณะทำงานของทีม ได้ประสานการทำงานกับ รพ.มาตลอด ซึ่งนอกจาก รพ.ฯจะสนับสนุนในเรื่องอุปกรณ์กีฬาและชุดแข่งขันแล้ว ยังคงมีการจัดทีมแพทย์สนาม ประจำทีม ในทุกการแข่งขันอีกด้วย

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง