จังหวะ ขับเคลื่อนประเทศ @ขอนแก่น

จังหวะ ขับเคลื่อนประเทศ @ขอนแก่น

คอลัมน์ “รู้จริง ถิ่นเฮา
โดย “น้องดอกคูน”
….เรื่องเล่า อ่านสนุก ซอกมุมของบรรพบุรุษ และมองออกไปเบื้องหน้า ในบริบทของ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เมื่อทุกเรื่องม้วนร้อย เป็นมิติเดียวกัน เหลืองสะพรั่งของดอกคูณ และ เสียงแคน แล่นแต้ มาแล้ว………….
        

ขับเคลื่อน ไม่เท่ากับ = ติดหล่ม จมในกองทุกข์ เวลาที่เปลี่ยนผ่าน ทุกสรรพสิ่งย่อมต้องปรับตัว หาไม่แล้ว ย่อมสูญมลาย ไปพร้อมกับโลกใบเก่า

เมืองไทย อาจคุ้นกับ คำว่า “ปฏิวัติ” เป็นการหักมุม เมื่อ “การเมือง” เดินมาถึงทางตีบตัน  เป็นการล้มกระดาน ฉีกรัฐธรรมนูญ แล้วมายกร่างกันใหม่  “กฏหมาย รัฐธรรมนูญ“ ฉบับที่ใช้กันอยู่ คือ ฉบับ ที่ 20

หลายปัญญา ที่สะสม หมักหมม แกะ แงะ เท่าไหร่ เท่าไหร่ ก็ยากยิ่ง ฉากทัศน์ที่ถูกหยิบยกขึ้นมา คือ คำว่า “ปฏิรูป” ที่มีดีกรี น้อยกว่า “ปฏิวัติ”  และหวังใจว่า จะเกิดสิ่งใหม่ขึ้นในสังคม

การวางแผน ที่จะทะลุ เรื่องราวต่างๆ เพื่อก้าวไปสู่การพัฒนาประเทศ จึงมีการแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ให้สอดคล้อง กับ พรบ.แผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พศ. 2560

ทบทวนความจำกัน นิดหน่อย ว่า มีด้านใด เป็นใครกันบ้าง ล้วนเป็น “กูรู” ระดับประเทศ  มี 13 ด้าน ได้แก่

 1. คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง มีนายปกรณ์ ปรียากรเป็นประธานกรรมการ
 2. คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน มี คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ เป็นประธานกรรมการ
 3. คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย มี นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ เป็นประธานกรรมการ
 4. คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม มี นายเข็มชัย ชุติวงศ์ เป็นประธานกรรมการ
 5. คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ มี นายอิสระ ว่องกุศลกิจ เป็นประธานกรรมการ
 6. คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มี นายรอยล จิตรดอน เป็นประธานกรรมการ
 7. คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข มี นายอุดม คชินทร เป็นประธานกรรมการ
 8. คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ มี นายเสรี วงษ์มณฑา เป็นประธานกรรมการ
 9. คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคม มี นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา เป็นประธานกรรมการ
 10. คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน มี นายพรชัย รุจิประภา เป็นประธานกรรมการ
 11. คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ มี นายภักดี โพธิศิริ เป็นประธานกรรมการ
 12. คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา มี นายวรากรณ์ สามโกเศศ เป็นประธานกรรมการ
 13. คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มี นายนิธิ มหานนท์ เป็นประธานกรรมการ

แต่ละคณะฯ ก็เร่งทำงานกันไป ตามอำนาจหน้าที่  …พวกเราติดตาม ได้ตามสื่อต่างๆกันอยู่แล้ว……

…………………………………………………

ตัดกลับมา ที่จังหวัดขอนแก่น-บ้านเฮา  เมื่อ วันที่ 17-18 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ พร้อมคณะ เดินทางเข้าพื้นที่ จังหวัดขอนแก่น เพื่อชวนคิด ชวนคุยกับกลุ่มคน หลายกลุ่ม โดยเฉพาะการทำงาน กับกลุ่มผู้นำระดับประธานหอการค้า และสมาชิก

จากข้อแนะนำ ของคณะทำงานฯ พบว่า สินค้า ของขอนแก่น-บ้านเฮา ที่น่าจะเป็นดาวรุ่ง มี 6 ประเภท อาทิ จิ้งหรีด โคขุน หม่อมไหม อ้อย ผักอินทรีย์ และ ปูนา+ปลาน้ำจืด

คุณอิสระ ฯ เน้นเสียงเข้มๆ ว่า มาชวนคิด ลงมือทำ ด้วยมือของพวกเราเอง ไม่ใช่นักการเมืองที่จะมาโปรยเงิน ก่อนฤดูกาลเลือกตั้ง นะ……คำหลัง ผู้เขียนเติมเอง นะ….ฮา….

นอกจากนี้  การเป็นเมือง Mice City  การประชุม สัมมนา เป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อ  สิ่งที่น่าสนับสนุน คือ การส่งเสริมการท่องเที่ยวคุณภาพสูง เรื่องนี้ คุณกลินท์  สารสิน รับอาสาลงพื้นที่ สัมผัสด้วยตัวเอง… จึงซาบซึ้งในการ เสนอตัวขอขึ้นทะเบียนเป็น GEO Park ของ ขอนแก่นยิ่งนัก ทำให้คิดถึง หลานปู่ที่บ้าน  แวะเดินเข้าร้านขายของที่ระลึก เลือกของฝาก เป็นแผ่นจิ๊กซอร์ ต่อเป็นรูปไดโนเสาร์ ติดมือกลับบ้านที่ซอยศาลาแดง หลายชิ้น

เศรษฐกิจ ต้องขับเคลื่อนตัว เดินไปข้างหน้า เรื่องปากท้อง เรื่องสำคัญ เพราะเป็นเรื่องที่อยู่ในชีวิตประจำวัน ความสุขก็ลอย อวลอยู่รายวัน เช่นกัน  มีข้าวกิน กินอิ่ม นอนอุ่น คนขยัน ความสุขก็อยู่แค่เพียง ปลายใจ…เท่านั้นเอง….

ปฏิรูป คือ ทำดีให้เพิ่มขึ้น  ย่อมเป็นจังหวะเดียวกับ การขับเคลื่อนประเทศไทย น็อตทุกตัวทำงาน การเคลื่อนเดินหน้า ย่อม เป็นจังหวะก้าวย่างที่มั่นคง…..

บันทึกช่วยจำ : อายุขัย วาระ ของคณะกรรมการฯ  ทั้ง 13 ชุดนี้ จะหมดวาระลง ในวันที่ 14 สิงหาคม 2565 นี้

GEO Park อุทยานธรณีวิทยา ในพื้นที่ 2 อำเภอ คือ ภูเวียง และ เวียงเก่า เคยไปเที่ยมชมกันบ้าง รึยัง ??

 

 

อาหาร ที่กลายเป็นจุดขายของแต่ละพื้นที่ เอกลักษณ์ที่เป็น เสน่ห์ เฉพาะตัว เรียกว่า Gastonomy Tour อารมณ์เดียวกับ ขากิน ไปแสวงหา “ร้าน มิชลีน” นั่นแหละ…..

 

จากซ้าย คุณกลินท์ สารสิน คุณอิสระ ว่องกุศลกิจ การส่งเสริมการท่องเที่ยวคุณภาพสูง และ ดร.สมศักดิ์ จังตระกูล ผวจ.ขอนแก่น

 

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง