กรรมการควบคุมโรคติดต่อฯขอนแก่น มีมติขยายรพ.สนาม และมาตรการรองรับจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19ที่มากขึ้น

news2021_Facebook1
ads2500x300

สรุปประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 26/2564
วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 15.30 น.
ณ ห้องประชุมสนง.สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

1.มีมติเห็นชอบให้ โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม เป็นจุดพักรถในการเดินทางของผู้ที่ติดเชื้อโควิค จากจังหวัดนครราชสีมามายังจังหวัดขอนแก่น
2.มีมติให้จัดตั้งโรงพยาบาลสนาม แห่งที่ 3 คือศูนย์เกษตรและสหกรณ์ ท่าพระ โดยมอบหมายให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดและโรงพยาบาลร่วมกันบริหารจัดการ และหารพ.หลักเพิ่มเติม
3.มีมติเห็นชอบให้รพ.ขอนแก่นพิจารณาจัดตั้ง Hospitel 3 แห่ง คือ 1.โรงแรมลาวิลล่า 2.โรงแรมดีมา 3.โรงแรมโฆษะ โดยมอบหมายให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดและปลัดจังหวัด เป็นผู้ตรวจประเมินเพื่อให้ผ่านหลักเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข
4. มีมติเห็นชอบให้ทางอำเภอและทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดตั้งโรงพยาบาลสนามนอกโรงพยาบาลประจำอำเภอ อย่างน้อยอำเภอละ 1 แห่ง และมีมติเห็นชอบให้จัดตั้งสถานกักกันและที่พักพิง 150 แห่ง ใน 26 อำเภอ ของจังหวัดขอนแก่นไปพร้อมกัน ในสถานการณ์ที่มีผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นของแต่ละอำเภอ
5.มีมติสั่งการให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ประสานกับค่ายเปรมติณสูลานนท์ อำเภอน้ำพองเพื่อจัดตั้งเป็นโรงพยาบาลสนาม
6. มีมติให้เลื่อนประชุมการจัดตั้งพรรคสยามพลออกไปก่อน เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ยังแพร่ระบาดมากและข้อมูลบุคคลที่จะเข้าร่วมประชุมยังไม่ชัดเจน เกรงว่าจะขัดกับประกาศจังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ 47
7. ให้เลื่อนการประชุมใหญ่วิสามัญประจำปีของพรรคครูไทยเพื่อประชาชน ออกไปด้วยเหตุผลเดียวกันกับข้อ 6
8. มีมติให้ฝ่ายเลขาคณะกรรมการควบคุมโรคฯทำหนังสือซักซ้อมในการ จัดประชุมของพรรคประชาธิปไตยใหม่ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 24 กรกฎาคม 2564 นี้ ณ ศาลาเอนกประสงค์ บ้านดง อำเภอบ้านแฮด ว่าจะปรับการประชุมให้เป็นไปตามประกาศฉบับที่ 47 ของจังหวัดขอนแก่นได้หรือไม่
9.มีมติอนุมัติหลักการในรูปแบบการจัดตั้ง Home Isolation ของรพ.ศรีนครินทร์ และได้มอบหมายให้ทางศปฉ. ทำหนังสือซักซ้อมทำความเข้าใจไปยังนายอำเภอทุกอำเภอในจังหวัดขอนแก่น ในเรื่องของ Home Isolation และ Community Isolation เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการจัดตั้ง
10. ให้จัดจนท.สาธารณสุขสนธิกำลังร่วมกับ จนท.สนามบิน ,จนท.ที่บขส 3 , จนท.ของทางรถไฟให้ดำเนินการคัดกรอง ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่สีแดงเข้มใน 10 จังหวัด โดยต้องเป็นไปตามประกาศของจังหวัดขอนแก่นฉบับที่ 47
11.ในการจัดกิจกรรมต่างๆต้องไม่ขัดต่อประกาศจังหวัดขอนแก่นฉบับที่ 47
– กิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมน้อยกว่า 150 คน มอบอำนาจให้ทางอำเภอ สามารถพิจารณาอนุมัติเองได้
– กิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมมากกว่า 150 คน ต้องนำเข้าที่ประชุมเพื่อให้คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อฯพิจารณาอนุมัติ

ads2500x300
Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง