หลวงพ่อสายทอง และ ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น นำพุทธศาสนิกชนทอดผ้าป่าสามัคคี สร้างตึกสงฆ์อาพาธฯ ให้โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

หลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม และ ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนร่วมทอดผ้าป่าสมทบทุนสร้างตึกสงฆ์อาพาธและแพทย์แผนไทย ให้กับโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น เผยเป็นอาคาร 6 ชั้น ก่อสร้าง 2 ปี ใช้งบ 85 ล้านบาท โดยไม่ใช้งบประมาณภาครัฐ มุ่งยกระดับโรงพยาบาลสิรินธรฯ เป็นแม่ข่ายบริการทางการแพทย์พื้นที่อำเภอตอนล่างของจังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2565 ที่โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น หลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม วัดป่าห้วยกุ่ม อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ พร้อมด้วย พร้อมด้วย ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นำพุทธศาสนิกชนร่วมประกอบพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนสร้างตึกสงฆ์อาพาธและแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ซึ่งคณะศิษยานุศิษย์ รวมทั้งผู้เคารพศรัทธาในองค์หลวงพ่อสายทอง รวมทั้งบุคลากรทางการแพทย์ได้พร้อมใจกันจัดสร้างขึ้น เพื่อให้บริการผู้ป่วยในพื้นที่อำเภอตอนล่างของจังหวัดขอนแก่น

พญ.นภาพร สิงขรเขียว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า จากการให้บริการทางการแพทย์ พบว่ามีประชาชน รวมทั้งมีพระภิกษุ-สามเณร ทั้งจากอำเภอบ้านแฮด และอำเภอใกล้เคียงเข้ารับบริการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนบางครั้งพระภิกษุ-สามเณรต้องนอนปะปนกับผู้ป่วยทั่วไป การดำเนินการก่อสร้างอาคารดังกล่าวนี้ ไม่ใช้งบประมาณจากทางราชการแต่อย่างใด โดยอาคารแห่งนี้จัดสร้างขึ้นด้วยแรงศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั่วทั้งประเทศที่มีต่อหลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม ปัจจุบันโรงพยาบาลสิรินธรฯ นอกจากให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชนทั่วไปแล้ว ทั้งยังเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายที่รับ-ส่งต่อผู้ป่วยที่ต้องการรักษาอาการเจ็บป่วยที่มีความซับซ้อน จากโรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลประจำอำเภอพื้นที่อำเภอโซนใต้ของ จ.ขอนแก่น ซึ่งมีประชากรกว่า 600,000 คน

สำหรับโรงพยาบาลสิรินธรฯ เป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาด 240 เตียง ได้รับพระราชทานนามจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2546 เปิดให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชนที่มีความพร้อมให้บริการจากแพทย์เฉพาะทางครบครัน ทั้งด้านสูตินรีเวชกรรม ศัลยกรรม อายุรกรรม กุมารเวชกรรม ศัลยกรรมกระดูกและข้อ นอกจากนี้ยังมีแพทย์เฉพาะทางด้านโรคผิวหนัง, หูคอจมูก และจิตเวช ให้บริการแก่ผู้ป่วยครบถ้วน ทั้งยังเป็นที่ตั้งของศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ และศูนย์ฟอกไต จากบทบาทหน้าที่ของการเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายดังกล่าวนี้ ช่วยลดความแออัดของผู้ป่วยที่ไปรับบริการที่ รพ.ขอนแก่น และ รพ.ศรีนครินทร์ ในเขต อ.เมืองขอนแก่น ได้มาก ทั้งยังอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ป่วยและลดค่าใช้จ่ายการเดินทางของผู้ป่วยและญาติอีกด้วย” ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธรฯ กล่าว

///////// ไพฑูรย์ พรหมเทศ รายงาน /////////

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง