40 ปี 1 แสนคน มูลนิธิร่วมจิตต์ฯ @ขอนแก่น

40 ปี 1 แสนคน มูลนิธิร่วมจิตต์ฯ @ขอนแก่น

คอลัมน์ “รู้จริง ถิ่นเฮา
โดย “น้องดอกคูน”
….เรื่องเล่า อ่านสนุก ซอกมุมของบรรพบุรุษ และมองออกไปเบื้องหน้า ในบริบทของ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เมื่อทุกเรื่องม้วนร้อย เป็นมิติเดียวกัน เหลืองสะพรั่งของดอกคูณ และ เสียงแคน แล่นแต้ มาแล้ว………….
        

หลายคนยินดีที่จะมอบทุนให้เด็กๆ ของเราได้เรียนหนังสือ พบว่าเมืองไทย มีหลายองค์กร/มูลนิธิ ที่ตั้งใจทำเรื่องนี้

มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์  ก่อตั้งมาครบ 40 ปี ในปีนี้-2565 มอบทุนการศึกษา มาแล้ว มากกว่า 100,000 คน

บางท่าน อาจได้ยินผิวเผิน กับมูลนิธิฯ นี้ วันนี้จึงขอเล่าสู่กันฟัง ดังนี้นะ….

มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เป็นงานชิ้นเกือบสุดท้าย ก่อนถึงแก่อนิจกรรม เมื่อ อายุ 68 ปี ของหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ผู้ก่อตั้ง

ท่านสนใจและคลุกคลี กับการก่อตั้งองค์กรเพื่อสาธารณะประโยชน์  มากกว่า 13 องค์กรหลังกลับจากการศึกษาเภสัชกรรม ประเทศฝรั่งเศส

สำหรับ มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ ก่อตั้ง เมื่อปี 2525 ในวาระ ครบ 200 ปี แห่งการก่อตั้ง กรุงรัตนโกสินทร์ฯ และได้กราบทูลเชิญสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้ากัลยาณิวัฒนาฯ ทรงเป็นองค์ประธานมูลนิธิฯ

ปัจจุบัน องค์ประธานมูลนิธิฯ คือ พระเจ้าวรวงศ์เธอ  พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ และองค์ประธานที่ปรึกษา คือ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วัตถุประสงค์ของ มูลนิธิฯ นี้ เป็นการมอบทุนการศึกษา ให้เยาวชน ที่ครอบครัวยากจน ขาดทุนทรัพย์ เป็นการคัดเลือกจากทั่วประเทศ และมีคะแนนเฉลี่ย  2.00

ในปีแรกของการก่อตั้ง มอบทุนจำนวน 2525 ทุน  ตามปี พศ. ที่จัดตั้ง และมอบในจำนวนใกล้เคียงกัน เสมอมา  โดยมอบมายให้ประธานแม่บ้านมหาดไทย ในแต่ละจังหวัด ช่วยเป็นธุระ ในการทำหน้าที่ผู้ปกครอง ออกเยี่ยมนักเรียนทุน

สำหรับขอนแก่น-บ้านเฮา มีนักเรียนทุน จำนวน 60 คน กระจายอยู่ใน 7 อำเภอ ประธานแม่บ้านมหาดไทยพร้อมคณะ จึงไปเยี่ยมนักเรียนทุน จำนวน 8 คน ตามที่มูลนิธิฯ ร้องขอมา

พบว่า โอกาสที่พวกเขาได้รับ ส่งผลให้ เกิดแรงบันดาลใจ บางคนมีเข็มทิศชีวิต บ้างแล้ว เช่น อยากเป็นครู, พยาบาล,ยูทูธเบอร์  เป็นต้น

เป็นความโชคดี ที่มูลนิธิฯ มอบทุนด้วยลักษณะต่อเนื่อง อาทิ  ทุนระดับมัธยมต้น (ม.1- ม.3 ) มัธยมปลาย ปริญญาตรี  นักเรียนทุน จึงเดินทางไปถึงฝั่งฝันได้ ด้วยตัวเอง  ดีใจด้วย และขอให้เป็นเด็กดี ของบ้านเมืองสืบไป …….

 

หมายเหตุ : รายได้หลักของมูลนิธิฯ มาจาก 2 ส่วน คือ เงินบริจาค และเงินที่องค์กรต่างๆจัดกิจกรรมแล้วมอบให้ เช่น งานกอล์ฟ  งานวิ่ง พบข้อมูลว่า ปี 2563 มีนักเรียนทุน จำนวน 2,485 คน ใช้เงิน 9.98 ล้าน บาท ที่สำคัญ  เป็นองค์การสาธารณกุศล ลำดับที่ 16 ของกระทรวงการคลัง นั่นหมายถึง เงินบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

บันทึกช่วยจำ : หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร เกิดเมื่อปี 2448 เรียนด้านเภสัชกรรม จากฝรั่งเศส พูด อ่าน เขียน ได้ 3 ภาษา คือ อังกฤษ   ฝรั่งเศส และสเปน เป็นนักสังคมสังเคราะห์  ที่สนใจงานด้านการศึกษา ด้านสตรี ที่เชื่อมจากระดับชนบท-สากล และเมื่อปี 2558 ครบ 100 ปี ชาตกาล องค์การยูเนสโก ยกย่องเป็น “บุคคลสำคัญของโลก“

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง