รพ.ขอนแก่นออกเหตุฉุกเฉินมากที่สุดในประเทศ เปิดศูนย์ควบคุมรถพยาบาลแบบรวมศูนย์

โรงพยาบาลขอนแก่น เปิดศูนย์ควบคุมรถพยาบาลแบบรวมศูนย์ (Ambulance Operation Center : AOC) จังหวัดขอนแก่น รองรับการปฏิบัติการ EMS ให้มีประสิทธิภาพ พร้อมให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉินในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น

28 ม.ค. 65 ที่ศูนย์รับแจ้งเหตุและประสานงานการแพทย์ฉุกเฉิน ชั้น 5 อาคารสิรินธร โรงพยาบาลขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดศูนย์ควบคุมรถพยาบาลแบบรวมศูนย์ (Ambulance Operation Center : AOC) จังหวัดขอนแก่น เพื่อรองรับการปฏิบัติการ EMS ให้มีประสิทธิภาพ พร้อมให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉินในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นให้ได้มากที่สุด

นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า จังหวัดขอนแก่น เป็นจังหวัดที่มีความสำคัญในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย และเป็นศูนย์กลางในหลายๆ ด้าน ได้แก่ เศรษฐกิจ คมนาคม การศึกษา การแพทย์ โดยเฉพาะด้านการแพทย์นั้น มีโรงพยาบาลขนาดใหญ่หลายแห่ง ซึ่งมีโรงพยาบาลขอนแก่น เป็นโรงพยาบาลศูนย์ประจำจังหวัด โดยในด้านการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดขอนแก่นเป็นจังหวัดที่มีการก่อตั้งระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) ที่ครบถ้วนทั้งระบบเป็นแห่งแรก มีปริมาณการออกเหตุประมาณปีละ 100,000 ครั้ง ซึ่งถือว่ามากที่สุดในประเทศ มีเครือข่ายทีมปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) ที่มีอัตราครอบคลุมพื้นที่จังหวัด เป็นอันดับต้นๆ เหมาะสมที่จะเป็นต้นแบบในหลายๆ โครงการ โดยเฉพาะระบบการแพทย์ฉุกเฉินที่มีความพร้อมทั้งบุคลากรที่ครอบคลุม หลักวิชาการ และยังเป็นสถาบันการฝึกอบรม ที่มุ่งเน้นการสร้างความสามัคคี และความยั่งยืนของระบบเครือข่าย รวมทั้งมีศูนย์รับแจ้งเหตุและประสานงานการแพทย์ฉุกเฉิน หรือ ศูนย์ 1669 ที่มีความพร้อม

ซึ่งระบบการแพทย์ฉุกเฉินของจังหวัด ยังมีโอกาสหรือประเด็นที่สามารถพัฒนาให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพมากยิ่งขึ้นได้ เช่น ระบบปฏิบัติการในศูนย์รับแจ้งเหตุและประสานงานการแพทย์ฉุกเฉิน หรือ ศูนย์1669 ระบบเทคโนโลยีการสื่อสารระหว่างศูนย์ 1669 กับทีมปฏิบัติการ และการควบคุมคุณภาพในการออกปฏิบัติการของทีม EMS โดยความร่วมมือระหว่าง โรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น สำนักงานจังหวัดขอนแก่น บริษัท เทลลี่ 360 จำกัด และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ภายใต้โครงการ Smart Health ตามนโยบาย Smart City ของจังหวัดขอนแก่น จึงได้มีการปรับปรุงห้องศูนย์รับแจ้งเหตุและประสานงานการแพทย์ฉุกเฉินขึ้นมาใหม่ โดยให้มีระบบเทคโนโลยีที่เรียกว่า ระบบจัดการรถพยาบาลแบบรวมศูนย์ (Ambulance Operation Center : AOC ) รวมทั้งมีการติดตั้งระบบการแพทย์ควบคุมระยะไกลหรือ Telemedicine

การดำเนินงานของศูนย์รับแจ้งเหตุและประสานงานการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดขอนแก่น ภายใต้ระบบจัดการรถพยาบาลแบบรวมศูนย์ ( Ambulance Operation Center : AOC ) จะอำนวยให้ประชาชนได้รับการช่วยเหลืออย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อให้ปฏิบัติการ EMS ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น มีประสิทธิภาพ และพร้อมในการให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉินในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นมากที่สุด

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง