8 นักเรียนทุน กรมสมเด็จพระเทพฯ @ขอนแก่น

8 นักเรียนทุน กรมสมเด็จพระเทพฯ @ขอนแก่น

คอลัมน์ “รู้จริง ถิ่นเฮา
โดย “น้องดอกคูน”
….เรื่องเล่า อ่านสนุก ซอกมุมของบรรพบุรุษ และมองออกไปเบื้องหน้า ในบริบทของ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เมื่อทุกเรื่องม้วนร้อย เป็นมิติเดียวกัน เหลืองสะพรั่งของดอกคูณ และ เสียงแคน แล่นแต้ มาแล้ว………….
        

        การศึกษา เป็น “รากแก้ว“ ในการสร้างคน เพื่อพัฒนาคน ให้คนไปสร้างชาติ เห็นๆ ตัวอย่างกันแบบชัดเจน ไม่ต้องรอชาติหน้า อย่าง สิงคโปร์ ที่เขาใช้ “คน“ มาช่วยกันสร้างชาติ จนก้าวขึ้นสู่ระดับสากลไปแล้ว เห็นไหมล่ะ…..

        หันกลับมามองประเทศไทย  พบว่า…ยังมีเด็ก/เยาวชน ที่ต้องการโอกาสทางการศึกษา อีกมากราย โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกล……

        โครงการ นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าฯ ให้คัดเลือก นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน โรงเรียนประถมศึกษาในโครงการพระราชดำริ ในพื้นที่ถิ่นทุรกันดาร ให้พวกเขาได้มีโอกาสเข้ามาเรียนหนังสือ ตามสถาบันการศึกษา ต่างๆ ตามที่พวกเขาวางแผนชีวิต ที่จะสอบเข้าเรียน โดยพระองค์ฯ ท่านทรงพระราชทานเงินทุนการศึกษา อาทิ ค่าเทอม ค่าครองชีพ-กินอยู่แบบพอเพียง ตลอดระดับระยะเวลาของการศึกษา

        พบว่า ประจำปี 2564  มีนักเรียนทุน ของกรมสมเด็จพระเทพฯ เรียนอยู่ใน  475 สถาบันการศึกษา กระจายไปอยู่ ใน 64 จังหวัด  จำนวน 1,834 คน

        สำหรับในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น สำนักพระราชวัง ได้จัดส่งรายชื่อนักเรียน ในพระราชานุเคราะห์ จำนวน 8 คน  โดยมอบให้ เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ช่วยออกไปติดตาม ตรวจเยี่ยม นักเรียน  เสมือนเป็นผู้ปกครอง ถามไถ่ ทุกข์สุข การใช้จ่ายเงินพระราชทาน ตลอดจนความขยัน หมั่นเพียร จากนั้น นำเสนอรายงาน กลับไปยังส่วนกลาง-อันเป็นการช่วยทำงานต่างพระเนตร พระกรรณ อีกทางหนึ่ง  ได้แก่ 1 นางสาวศศิธร  ตะโคตร เรียนพยาบาล ปี 4 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

        2 นางสาวศิริณณา  ไชยแก้ว เรียนศึกษาศาสตร์ ปี 3 มหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 3 นายจิรายุทธ  พาเจริญ  เรียนพยาบาล ปี 4 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 4 นางสาวพัชราศรี  แก้วมะ  พยาบาล ปี 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 5 นางสาวบุญฑนิกา ถมจอหอ  เรียนนิติศาสตร์ ปี 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 6 นางสาววรัญธร  เพ็งจางค์  เทคนิคการแพทย์ ปี 3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

        7 นางสาวรัฐติลักษณ์  สมัครการ ศึกษาศาสตร์ ปี 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ 8 นายชานัน อินธิราช  ชั้นมัธยม ปีที่ 6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  50

        พบว่า น้องๆทั้ง 8 คน มีผลการเรียนอยู่ในระดับดี พวกเขา มีความอดทน ขยัน สำนักในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้  แม้ไม่มีข้อผูกพันของทุนใดๆเลย แต่พวกเขาสัญญากับตัวเองว่า จะกลับไปทำงานที่บ้านเกิด หลังจบการศึกษา

        พวกเรา คุยกัน เบาๆ ถามไถ่ เรื่องสุขภาพ น้องๆเหล่านี้ หากไม่ได้รับทุน พวกเขา อาจไม่มีโอกาสทางการศึกษา เช่นนี้  น้ำตา รื้น….. “สถาบัน“  ดูแลราษฏร และศักดิ์สิทธิ์  อยู่คู่กับแผ่นดินไทย เสมอมา….

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง