ขอนแก่น +232 สั่งงดเปิดเรียน On-Site ทุกแห่ง

จังหวัดขอนแก่นประกาศด่วน (ฉบับที่ 60) ลงวันที่ 2 มกราคม 2565 โดยสาระสำคัญระบุว่า ผลตรวจกลุ่มเสี่ยงเมื่อคืนวันที่ 1 มกราคม 2565 พบผู้ติดเชื้อจำนวน 232 ราย ซึ่งนับว่าเป็นจำนวนที่มาก จังหวัดขอนแก่นจึงออกประกาศเพื่อควบคุมโรคเร่งด่วน รายละเอียดตามประกาศนี้

 

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง