ด่วน!!! โรงเรียน สาธิต มข.แจ้งปิดเรียนออนไซต์ เปลี่ยนเป็นออนไลน์ทั้งระบบ เริ่มพรุ่งนี้

news2020_Facebook1

        29 มิ.ย. 64 รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ในฐานะผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีหนังสือแจ้งเวียนถึงผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น เกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีสาระสำคัญคือ ปิดการเรียนการสอน ณ ที่ตั้ง หรือ On-Site เปลี่ยนเป็นรูปแบบ Online ทั้งระบบ เริ่มวันที่ 30 มิถุนายน 2564 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง