หอการค้าขอนแก่นได้รับจัดสรรวัคซีนทางเลือก “ซิโนฟาร์ม” แล้ว ประกาศฉีดให้บุคลากรด่านหน้าด้านเศรษฐกิจ

news2020_Facebook1

หอการค้าขอนแก่น ประกาศฉีดวัคซีนทางเลือกให้กับบุคลากรด่านหน้าด้านเศรษฐกิจหลังราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดสรร ซิโนฟาร์ม ให้ 2,400 โดส “ชาญณรงค์” ย้ำชัดไทยเปิดประเทศ ทุกคนต้องเตรียมพร้อม เร่งประสาน สธ. พิจารณาจุดออกพาสต์ปอร์ตวัคซีนในระดับภูมิภาค ครอบคลุมหัวเมืองหลัก ขอนแก่น-เชียงใหม่-สงขลา ต้องมี

      เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 25 มิ.ย.2564 นายชาญณรงค์ บุริสตระกุล ประธานหอการค้า จ.ขอนแก่น เปิดเผยว่า ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้แจ้งยืนยันในการจัดสรรวัคซีนชิโนฟาร์มให้กับหอการค้าขอนแก่นแล้วจำนวน 2,400 โดส สำหรับการฉีดให้กับบุคลากรในองค์กร 1,200 คน โดยคาดว่าวัคซีนดังกล่าวนี้นั้นหอการค้าจะได้รับภายในสุดสัปดาห์นี้และเตรียมที่จะดำเนินการฉีดได้ภายในสัปดาห์หน้า โดยที่ได้มีการประสานงานร่วมกับ รพ.ราชพฤกษ์ ในการเป็นจุดให้บริการฉีดวัคซีนให้กับบุคลากรในองค์กรตามที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กำหนด ทำให้ขณะนี้คณะทำงานด้านวัคซีนหอการค้า จ.ขอนแก่น จะมีการประชุมพิจารณาบุคลากรที่จะเข้ารับวัคซีนดังกล่าวเป็นการเร่งด่วนเพื่อจัดส่งรายชื่อให้กับราชวิทยาลัยฯรวมทั้ง รพ.ราชพฤกษ์ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ตามแนวทางและนโยบายที่รัฐบาลกำหนด โดยผู้ที่จะเข้ารับวัคซีนนั้นจะเน้นหนักในกลุ่มบุคลากรด่านหน้าด้านเศรษฐกิจ

      “รัฐบามีนโยบายที่ชัดเจนในการเปิดประเทศภายใน 120 วัน ขณะที่ มาตรการผ่อนคลาย จาก ศบค.และคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ ได้มีมติออกมาอย่างต่อเนื่อง จากสถานการณ์ที่คลี่คลายลงและประชาชนได้รับการฉีดวัคซีนจนนำมาสู่ภูมิคุ้มกันหมู่ที่เกิดขึ้นแล้วในหลายพื้นที่ และยังคงมีประชาชนที่รอขั้นตอนการฉีดตามการจัดสรรวัคซีนตามที่รัฐกำหนด ขณะที่แผนการกระตุ้นเศรษฐกิจในด้านต่างๆ เมื่อทุกอย่างผ่อนคลาย ภาคธุรกิจเอกชน การค้า และการลงทุน จะต้องทำทันที ดังนั้นการจัดสรรวัคซีนทางเลือกนั้นจะเน้นหนักไปในกลุ่มบุคลากรด่านหน้าด้านเศรษฐกิจที่จะต้องเดินทางติดต่อประสานงาน ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องที่เป็นสมาชิกของหอการค้าขอนแก่น กลุ่มนักธุรกิจที่จะต้องเดินทางไปต่างประเทศหลังจากการเปิดประเทศทันที กลุ่มธุรกิจขนส่งต่างๆ รวมไปถึงนักธุรกิจในกลุ่มที่เกี่ยวเนื่องกับด้านการค้าการลงทุนที่ต้องได้รับการฉีดวัคซีนและได้รับเอกสารยืนยันในการที่จะสามารถติดต่อ สื่อสาร เจรจาธุรกิจ และการลงทุนต่างๆ ทำให้ในระยะนี้คือการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆของผู้ประกอบการที่จะก้าวเดินต่อไปข้างหน้าหลังสถานการณ์ต่างๆได้คลี่คลายลง”

      นายชาญณรงค์ กล่าวต่ออีกว่า ขณะนี้การได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม เริ่มมีอย่างแพร่หลายแล้ว ซึ่งจะเกิดภูมิคุ้มกันหมู่เกิดขึ้นครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วทั้งประเทศภายใต้มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเข้มงวด อย่างไรก็ดีหอการค้าจะมีการประสานงานร่วมกับสำนักงานสาธารณสุข จ.ขอนแก่น ในการพิจารณาการออกพาสปอร์ตวัคซีนระดับภูมิภาค เนื่องจากขณะนี้การออกเอกสารดังกล่าวยังคงสามารถดำเนินการได้เฉพาะในเขตกรุงเทพฯและที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและดอนเมือง ดังนั้นเพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดและการลดการเดินทางเข้าพื้นที่เสียง ภาคธุรกิจเอกชนพร้อมที่จะให้การสนับสนุนคณะทำงานในการออกเอกสารดังกล่าวในระดับภูมิภาค ซึ่งอาจจะเน้นไปในพื้นที่จังหวัดหลักตามขออำนาจหน้าที่ที่กระรวงต่างประเทศรับผิดชอบที่มีการออกหนังสือเดินทางหรือพาสปอรต์อยู่แล้ว ให้สามารถออกพาสปอร์ตวัคซีนได้ควบคู่กันไปด้วยตามระเบียบที่กำหนด โดยอาจจะเริ่มจากขอนแก่น-เชียงใหม่และสงขลา ซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานหนังสือเดินทางรวมทั้งสถานกงสุลจากนานาประเทศอยู่แล้ว

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง