นักวิชาการขอนแก่น หนุนแก้ รธน. เพื่อความถูกต้อง โดยเฉพาะที่มาของ สส.-สว.ที่ต้องชัดเจนอย่าหมกเม็ด (มีคลิป)

        เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 24 มิ.ย. 2564 ที่ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผศ.ดร.อำนวย สังข์ช่วย อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เปิดเผยว่า การแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญที่กำลังพูดคุยและเข้าสู่ขั้นตอนของการประชุมเพื่อพิจารณา ทั้ง 13 ร่าง ที่พรรคการเมืองต่างๆได้นำเสนอมานั้นยอมรับว่าประชาชนเข้าไม่ถึงและยังคงไม่เข้าใจในรายละเอียด เพราะโดยส่วนใหญ่รู้แต่เพียงว่าเป็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญแต่ในรายละเอียดปลีกย่อยหรือวาระต่างๆผู้ที่นำเสนอหรือผู้ที่เกี่ยวข้องควรที่จะนำมาเสนอให้กับประชาชนได้รับทราบแบบรายมาตราหรือแยกทีละร่างที่กำหนดออกแบบเข้าใจง่าย ดังนั้นวันนี้เข้าสู่การแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญ ทุกคนล้วนติดตามความเคลื่อนไหวและข่าวสารอย่างมาก เพราะเป็นรัฐธรรมนูญที่จะถูกนำมาบังคับใช้ภายในประเทศ ซึ่งต้องยอมรับว่าประเทศไทยนั้นใช้รัฐธรรมนูญเปลืองมาก

        “โดยส่วนตัวมองว่า การแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญที่เสนอมานั้นหลายพรรคการเมืองคิดตรงกันและผมก็คิดเช่นกัน คือที่มาของ สส. ที่จะต้องชัดเจน และถูกต้อง จะระบบเขต หรือระบบบัญชีรายชื่อ ก็จะต้องเด่นชัด ให้ประชาชนนั้นมีสิทธิ์ที่จะเลือกคนที่รัก เลือกพรรคที่ชอบ เพราะสส.คือกระบอกเสียงคือผู้แทนของประชาชน แต่การเลือกตั้งที่ผ่านมา ไม่รู้ทำอะไรกันงงไปหมด บัตรเขย่ง สัดส่วนคะแนน การปัดเศษแบบตัวเลข กกต.ทำมาให้หมดจนกลายเป็นความหมดศรัทธา ดังนั้นร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้นั้น ที่มาของ สส. ทั้งระบบเขตและระบบบัญชีรายชื่อต้องชัดเจน เช่นเดียวกันกับอำนาจของ สว.และ ที่มา ของ สว.ก็เช่นกัน สว.คือสภาสูง มีหน้าที่กลั่นกรองกฎหมาย ตัดสินหรือวินิจฉัยหรือให้ความเห็นในด้านต่างๆของประเทศ แต่วันนี้ สว.คือมาทำหน้าที่ต่อรองหรือทำตามอำนาจการบริหารนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ที่มาของ สว. และ อำนาจ ของ สว. ในรัฐธรรมนูญที่กำลังจะถูกแก้ไขที่พรรคการเมืองเสนอมานั้นในประเด็นนี้ก็ให้การสนับสนุนเช่นกัน”

        ผศ.ดร.อำนวย กล่าวต่ออีกว่า รัฐธรรมนูญฉบับที่กำลังจะถูกโหวตนี้นั้นประชาชนจำนวนมากให้ความคาดหวังและจะเห็นการเปลี่ยนแปลง เพราะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและจะถูกต้องถูกนำมาใช้งานภายใน ดังนั้นหากจะยกโมเดลรัฐธรรมนูญในปี 2540 เรื่องที่มาของ สส. และ สว. รวมไปถึงอำนาจหน้าที่ของ สส.และสว. น่าจะตอบโจทย์ที่สุดเพราะทุกคนมาจากการเลือกตั้งและมีกรอบอำนาจหน้าที่ชัดเจน และประชาชนทุกคนมีสิทธิ์เลือกและตัดสินใจว่าใครจะเป็นผู้แทนของตนเองอย่างไรก็ตามด้วยรัฐธรรมนูญนั้นมีหลายข้อ หลายมาตราและหลายวรรค หากจะมองเป็นขนมก็ควรที่จะหยิบส่วนที่สำคัญ ส่วนที่อร่อย หรือส่วนที่เป็นคุณสมบัติที่เด่นชัด นำมาจับรวมกันจนได้รัฐธรรมนูญที่อร่อย ประชาชนชื่นชอบและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนได้อย่างแท้จริง ส่วนเมื่อถึงเวลาโหวตลงคะแนนนั้นอะไรจะเกิดขึ้นอยู่กับผู้ที่สามารถลงคะแนนในสภาฯจะเป็นคนตัดสินใจเท่านั้น

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง