มหาดไทย สั่งยกเลิกหนังสือจัดหาวัคซีนให้ พนง.บริษัทดัง โดยให้ผู้ว่าฯทุกจังหวัดยึดตาม กก.โรคติดต่อแห่งชาติ

71FE459E-AC4D-4AB2-B877-0F8B4AD1059C

จากกรณีหนังสือของศูนย์โควิดฯ มท. ลงวันที่ 17 มิถุนายนที่ผ่านมา เรื่อง ให้กรุงเทพมหานครและ 76 จังหวัดทั่วประเทศจัดหาวัคซีนให้พนักงานของบริษัทใหญ่ชื่อดังแห่งหนึ่ง จนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในสังคมออนไลน์

ล่าสุด เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย (มท.) ในฐานะหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสั่งการและประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงนามในโทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0230/ 3518 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2564 ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

โดยระบุใจความสำคัญคือ ยกเลิกโทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่มท 0230/ 3464 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2564 และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดในฐานะประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดถือปฏิบัติตามโทรสารคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ กำหนด รวมทั้งข้อสั่งการของ ศบค.

พร้อมกันนี้ขอให้ชี้แจง ทำความเข้าใจ สร้างการรับรู้กับองค์กรภาครัฐ เอกชน และประชาชน ให้เกิดความร่วมมือในการจัดทำแผนเผชิญเหตุเพื่อเตรียมการกรณีเกิดการติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อน (คลัสเตอร์) รวมทั้งการบริหารจัดการพื้นที่ตามแนวทางที่ศบค.กำหนด และข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง ...การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ..2548

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง