ด่วน!!! ผู้ติดเชื้อรายใหม่ มหาสารคาม วันเดียวพุ่ง 17 ราย

news2020_Facebook1

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม รายงานสถานการณ์โควิด-19 ประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2564 เมื่อเวลา 13.30 น. ว่า พบจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 17 ราย นับเป็น รายที่ 388-404 ของจังหวัดมหาสารคาม ทำให้มีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ระลอกเมษายน รวม 404 ราย โดยมีผู้ที่รักษาหายกลับบ้านสะสมรวม 355 ราย และกำลังรักษา 47 ราย โดยมีผู้เสียชีวิตสะสม 2 ราย

สำหรับไทม์ไลน์เบื้องต้นของผู้ติดเชื้อรายใหม่ทั้ง 17 ราย มีดังนี้

รายที่ 388 ระลอกเมษายน (รายที่ 410 จ. ม.ค.)
เพศหญิง อายุ 47 ปี อ.เมืองมหาสารคาม
ผู้สัมผัสร่วมบ้าน ผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 386 (เลี้ยงลูกให้ ผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 386)
และ เป็นภรรยา ผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 389 และมีประวัติร่วมงานบวชกับ ผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 386
กำลังดำเนินการสอบสวนโรค

รายที่ 389 ระลอกเมษายน (รายที่ 411 จ. ม.ค.)
เพศชาย อายุ 50 ปี อ.เมืองมหาสารคาม
ผู้สัมผัสร่วมบ้าน ผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 386 (เลี้ยงลูกให้ ผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 386)
และ เป็นสามี ผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 388 และมีประวัติร่วมงานบวชกับ ผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 386
กำลังดำเนินการสอบสวนโรค

รายที่ 390 ระลอกเมษายน (รายที่ 412 จ. ม.ค.)
เพศชาย อายุ 11 ปี อ.เมืองมหาสารคาม
ผู้สัมผัสร่วมบ้าน (บุตร) ผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 386
และมีประวัติร่วมงานบวชกับ ผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 386
กำลังดำเนินการสอบสวนโรค

รายที่ 391 ระลอกเมษายน (รายที่ 413 จ. ม.ค.)
เพศชาย อายุ 13 ปี อ.เมืองมหาสารคาม
ผู้สัมผัสร่วมบ้าน (บุตร) ผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 386
และมีประวัติร่วมงานบวชกับ ผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 386
กำลังดำเนินการสอบสวนโรค

รายที่ 392 ระลอกเมษายน (รายที่ 414 จ. ม.ค.)
เพศชาย อายุ 74 ปี อ.เมืองมหาสารคาม
บิดา ผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 388
และมีประวัติร่วมงานบวชกับ ผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 386
กำลังดำเนินการสอบสวนโรค

รายที่ 393 ระลอกเมษายน (รายที่ 415 จ. ม.ค.)
เพศหญิง อายุ 70 ปี อ.เมืองมหาสารคาม
มารดา ผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 388 และภรรยา ผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 392
และมีประวัติร่วมงานบวชกับ 386
กำลังดำเนินการสอบสวนโรค

รายที่ 394 ระลอกเมษายน (รายที่ 416 จ. ม.ค.)
เพศหญิง อายุ 32 ปี อ.เมืองมหาสารคาม
น้องสะใภ้ ผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 388
และมีประวัติร่วมงานบวชกับ ผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 386
กำลังดำเนินการสอบสวนโรค

รายที่ 395 ระลอกเมษายน (รายที่ 417 จ. ม.ค.)
เพศชาย อายุ 34 ปี อ.เมืองมหาสารคาม

สามี ผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 394
และมีประวัติร่วมงานบวชกับ ผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 386
กำลังดำเนินการสอบสวนโรค

รายที่ 396 ระลอกเมษายน (รายที่ 418 จ. ม.ค.)
เพศหญิง อายุ 50 ปี อ.เมืองมหาสารคาม

มารดา ผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 395
และมีประวัติร่วมงานบวชกับ ผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 386
กำลังดำเนินการสอบสวนโรค

รายที่ 397 ระลอกเมษายน (รายที่ 419 จ. ม.ค.)
เพศหญิง อายุ 10 ปี อ.เมืองมหาสารคาม
สัมผัสร่วมบ้าน (หลาน) ผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 396
และมีประวัติร่วมงานบวชกับ ผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 386
กำลังดำเนินการสอบสวนโรค

รายที่ 398 ระลอกเมษายน (รายที่ 420 จ. ม.ค.)
เพศชาย อายุ 66 ปี อ.เมืองมหาสารคาม
คณะหมอลำงานบวชคืนวันที่ 5
กำลังดำเนินการสอบสวนโรค

รายที่ 399 ระลอกเมษายน (รายที่ 421 จ. ม.ค.)
เพศชาย อายุ 42 ปี อ.เมืองมหาสารคาม
ญาติ ผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 388
และมีประวัติร่วมงานบวชกับ ผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 386
กำลังดำเนินการสอบสวนโรค

รายที่ 400 ระลอกเมษายน (รายที่ 422 จ. ม.ค.)
เพศหญิง อายุ 58 ปี อ.เมืองมหาสารคาม
มารดา ผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 399
และมีประวัติร่วมงานบวชกับ ผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 386
กำลังดำเนินการสอบสวนโรค

รายที่ 401 ระลอกเมษายน (รายที่ 423 จ. ม.ค.)
เพศหญิง อายุ 70 ปี อ.เมืองมหาสารคาม
คณะหมอลำ (นักร้อง) งานบวชคืนวันที่ 5
กำลังดำเนินการสอบสวนโรค

รายที่ 402 ระลอกเมษายน (รายที่ 424 จ. ม.ค.)
เพศหญิง อายุ 46 ปี อ.เมืองมหาสารคาม
เพื่อน ผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 388
และมีประวัติร่วมงานบวชกับ ผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 386
กำลังดำเนินการสอบสวนโรค

รายที่ 403 ระลอกเมษายน (รายที่ 425 จ. ม.ค.)
เพศชาย อายุ 67 ปี อ.เมืองมหาสารคาม
บิดา ผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 399
และมีประวัติร่วมงานบวชกับ ผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 386
กำลังดำเนินการสอบสวนโรค

รายที่ 404 ระลอกเมษายน (รายที่ 426 จ. ม.ค.)
เพศหญิง อายุ 45 ปี อ.เมืองมหาสารคาม
ภรรยา ผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 399
และมีประวัติร่วมงานบวชกับ ผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 386
กำลังดำเนินการสอบสวนโรค

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง