ครม.เห็นชอบวันหยุดปี 65 จำนวน 19 วัน เพิ่มวันหยุดพิเศษอีก 4 วัน มีหยุดยาวถึง 5 วัน

         เมื่อวันที่ 4 พ.ย.64 ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบภาพรวมวันหยุดราชการประจำปี 2565 จำนวน 19 วัน และให้ความเห็นชอบกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษประจำปี 2565 จำนวน 4 วัน  ได้แก่ วันศุกร์ที่ 15 ก.ค.65 ทำให้มีวันหยุดยาวติดต่อกัน 5 วัน , วันศุกร์ที่ 29 ก.ค.65 ทำให้มีวันหยุดยาวติดต่อกัน 4 วัน , วันศุกร์ที่ 14 ต.ค.65 ทำให้มีวันหยุดยาวติดต่อกัน 4 วัน และวันศุกร์ที่ 30 ธ.ค.65 ทำให้มีวันหยุดติดต่อกัน 4 วัน เพื่อให้มีวันหยุดยาวต่อเนื่องกันในแต่ละช่วง เชื่อมโยงกับวันหยุดประจำสัปดาห์

         ทั้งหมดเป็นปัจจัยกระตุ้นให้เกิดการเดินทางและส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ โดยเฉพาะภาคธุรกิจและการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) รวมทั้งเป็นการสนับสนุนการประกาศเปิดประเทศเพื่อรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าประเทศด้วย

         น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า กรณีที่หน่วยงานใดมีภารกิจในการให้บริการประชาชนหรือมีความจำเป็นหรือมีราชการสำคัญในวันหยุดราชการดังกล่าว ที่ได้กำหนดหรือนัดหมายไว้ก่อน หากยกเลิกหรือเลื่อนไปจะเกิดความเสียหายหรือกระทบต่อการให้บริการประชาชน ให้หัวหน้าหน่วยงานนั้นพิจารณาดำเนินการตามที่เห็นสมควร โดยไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการและกระทบต่อการให้บริการประชาชน สำหรับในส่วนของรัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และภาคเอกชน ให้รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง ธนาคารแห่งประเทศไทย และกระทรวงแรงงาน พิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดเป็นวันหยุดให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณีต่อไป

สำหรับวันหยุดราชการประจำปี 2565 จำนวน 19 วันมีดังนี้

 • 1 ม.ค. วันขึ้นปีใหม่
 • 3 ม.ค. วันหยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่
 • 16 ก.พ. วันมาฆบูชา
 • 6 เม.ย. วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
 • 13-15 เม.ย. รวม 3 วัน วันสงกรานต์
 • 4 พ.ค.  วันฉัตรมงคล
 • วันพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เดือนพ.ค. ซึ่งทางสำนักพระราชวังจะประกาศว่าเป็นวันไหนเป็นปีๆไป
 • 15 พ.ค.  วันวิสาขบูชา
 • 16 พ.ค. วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา
 • 3 มิ.ย.  วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
 • 13 ก.ค.  วันอาสาฬหบูชา
 • 14 ก.ค.  วันเข้าพรรษา
 • 28 ก.ค.  วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
 • 12 ส.ค. วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ
 • 13 ต.ค.  วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
 • 23 ต.ค. วันปิยมหาราช
 • 24 ต.ค. วันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช
 • 5 ธ.ค. วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
 • 10 ธ.ค. วันรัฐธรรมนูญ
 • 12 ธ.ค. วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ
 • 31 ธ.ค. วันสิ้นปี

         น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า สำหรับวันหยุดประจำภาค ในปี 2564 ที่ ครม.เคยกำหนดให้หยุด เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวนั้น ในปี 2565 ยังไม่ได้กำหนดเป็นวันหยุดประจำภาค ซึ่งในปี 2565 จะมีการประเมินสถานการณ์และประกาศกำหนดล่วงหน้าเมื่อมีจังหวะที่สมควร

         น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า นอกจากนี้ครม.ยังเห็นชอบกำหนดให้วันอังคารที่ 28 ธ.ค.64 เป็นวันหยุดราชการประจำภาคตะวันออก ซึ่งเป็นวันพระเจ้าตากสินมหาราชอีกด้วย

1 Comment ครม.เห็นชอบวันหยุดปี 65 จำนวน 19 วัน เพิ่มวันหยุดพิเศษอีก 4 วัน มีหยุดยาวถึง 5 วัน

 • จะกลายเป็นประเทศที่มีวันหยุดมากที่สุดในโลกละ

Comments are closed.

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง