โควิดสายพันธุ์เดลตา (อินเดีย) ลาม 11 จังหวัด ขอนแก่นพบ 2 ราย

news2021_facebook_new

        ช่อง 7 รายงานว่า 9 มิ.ย.64 นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเฝ้าระวังการกลายพันธุ์ของไวรัสก่อโรคโควิด-19 ในไทย เพื่อใช้ในการควบคุมเฝ้าระวังในพื้นที่ โดยข้อมูลล่าสุดวันนี้ มีการรายงานพบสายพันธุ์เดลตา ( อินเดีย ) ในจังหวัดต่างๆ จำนวน 348 คน แบ่งเป็น พบในกรุงเทพฯ 318 คน อุดรธานี 17 คน สระบุรี 2 คน นนทบุรี 2 คน ขอนแก่น 2 คน ชัยภูมิ 2 คน พิษณุโลก 1 คน ร้อยเอ็ด 1 คน อุบลราชธานี 1 คน บุรีรัมย์ 1 คน และสมุทรสาคร 1 คน

        ทั้งนี้จากการสุ่มตรวจเฝ้าระวังสายพันธุ์เชื้อไวรัสซาร์-โค-วี-2 (SARS-CoV-2) ตั้งแต่เดือน เม.ย.-มิ.ย.64 รวม 4,185 คน พบว่า สายพันธุ์อัลฟา (อังกฤษ) ตรวจพบมากที่สุดในประเทศไทย จำนวน 3,703 คน คิดเป็น 88.48 % รองลงมาคือ สายพันธุ์เดลตา (อินเดีย) จำนวน 348 คน คิดเป็น 8.32% สายพันธุ์ดั้งเดิม (B.1 (dade G), B.1 (dade GH), B.1.1.1 (dade GR) จำนวน 98 คน คิดเป็น 2.34% สายพันธุ์เบตา (แอฟริกาใต้) จำนวน 26 คน คิดเป็น 0.62% และสายพันธุ์ B.1.524 จำนวน 10 คน คิดเป็น 0.24% ซึ่งข้อมูลต่างๆ นี้มีการประสานรายงานไปยังหน่วยงานต่างๆ เพื่อใช้ในการควบคุมเฝ้าระวังในพื้นที่ต่อไป

        อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระบุด้วบว่า จากข้อมูลรายงานขององค์กรสาธารณสุขประเทศอังกฤษ (Public Health England) และองค์การอนามัยโลก WHO พบว่าสายพันธุ์อัลฟา (อังกฤษ) เป็นสายพันธุ์ที่มีการแพร่กระจายง่าย ทำให้เกิดการป่วยและเสียชีวิตได้มากกว่าสายพันธุ์ดั้งเดิม วัคซีนที่ใช้ในประเทศยังสามารถใช้ได้กับสายพันธุ์นี้ ส่วนสายพันธุ์เดลตา (อินเดีย) แพร่กระจายได้เร็วกว่าสายพันธุ์อัลฟา ( อังกฤษ) แต่ยังไม่พบว่ามีความรุนแรงมากกว่า วัคซีนที่ใช้ในประเทศยังสามารถใช้ได้กับสายพันธุ์นี้ ขณะที่สายพันธุ์เบตา (แอฟริกาใต้) พบว่ามีการแพร่กระจายได้ช้ากว่าสายพันธุ์อื่น แต่ทำให้เกิดการป่วยและเสียชีวิตได้มากกว่าสายพันธุ์ดั้งเดิม

ที่มา https://news.ch7.com/detail/491830

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง