สมาคมสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่นพบปะให้กำลังใจและมอบเงิน เครื่องอุปโภคบริโภคแก่สื่อมวลชนป่วยติดเตียง

news_cover

        เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2564 สมาคมสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่น โดยการนำของ นายเจริญ เพ็งมูล นายกสมาคมฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ลงพื้นที่บ้านเลขที่ 115 หมู่ 1 บ้านสะอาด ต.เมืองเก่า อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น เพื่อพบปะให้กำลังใจ มอบเงินและเครื่องอุปโภคบริโภค แก่ นายสาคร วงษาหาร อดีตผู้สื่อข่าวนิตยสารข่าวตำรวจ & NEWS POLICE (ส่วนกลาง) ประจำจังหวัดขอนแก่น ซึ่งได้ล้มป่วยด้วยอาการเส้นเลือดในสมองแตก เป็นมา ร่วม 3 ปี กลายเป็นผู้ป่วยติดเตียง ปัจจุบันเริ่มจะช่วยเหลือตนเองได้ เข้าห้องน้ำเองได้ โดยนั่งรถเข็น

        โดยการดำเนินกิจกรรมนี้ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของสมาคมฯ ข้อ 4.6 ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้มีสวัสดิการ การสงเคราะห์ การศึกษาแก่บุตรหลานสมาชิก และการสาธารณประโยชน์อื่นๆ ตามข้อบังคับของสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่น

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง