บรรยากาศฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น (มีคลิป)

1

อธิบดีกรมอนามัย ตรวจจุดให้บริการวัคซีนที่ขอนแก่น เป็นปลื้มภาพรวมการจัดการอย่างเป็นระบบและคนขอนแก่นให้ความสนใจเข้ารับการฉีดวัคซีนต่อเนื่อง ย้ำชัดทุกคนได้รับวัคซีน เริ่ม มิ.ย.นี้เป็นต้นไป

      เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 31 พ.ค.2564 ที่ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ถ.ศรีจันทร์ เขตเทศบาลนครขอนแก่น นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น, นพ.สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุข จ.ขอนแก่น และ นพ.ชาตรี เมธาธราธิป ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 (ขอนแก่น) เข้าทำการตรวจเยี่ยมการให้บริการวัคซีนของจุดให้บริการวัคซีน ศูนย์อนามัยที่ 7 ที่เปิดให้บริการวัคซีนสำหรับผู้ที่ขอรับวัคซีนตามรอบของการให้บริการวันละ 300 คน

      นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ต้องยอมรับว่าการให้บริการของจุดวัคซีนที่ขอนแก่น ภาพรวมทั้ง 26 อำเภอมีการบริหารจัดการที่รัดกุม และเป็นไปตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดไว้อย่างเข้มงวด โดยพบว่าขอนแก่น มีจุดให้บริการวัคซีนทั้งหมด 45 จุดเฉพาะอำเภอเมืองขอนแก่น 20 จุด ซึ่งที่ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น เป็น 1 ใน 20 จุดของการให้บริการวัคซีนในเขต อ.เมือง ที่สามารถให้บริการวัคซีนวันละ 300 คนสำหรับผู้ที่มาลงทะเบียนขอรับวัคซีนผ่านระบบหมอพร้อม ตามระยะเวลาที่กำหนด

      “กรมอนามัย ได้กำหนดให้ศูนย์อนามัยทุกพื้นทั้งประเทศและโรงพยาบาลในสังกัดเป็นจุดให้บริการวัคซีน เพื่อให้บริการประชาชนในการเข้าถึงวัคซีนที่สะดวก รวดเร็วและเป็นไปตามการจัดสรรที่รัฐบาลและ ศบค.ได้กำหนดไว้ ซึ่งรัฐบาลยังคงยืนยันในการที่คนไทยทุกคนต้องได้รับวัคซีน ตามระยะเวลาที่กำหนด ดังนั้นทุกจังหวัดมีการกำหนดแผนการให้บริการวัคซีน ในทุกขั้นตอนแล้วอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะที่ขอนแก่น ที่พบว่ามีการตื่นตัวของผู้ที่ต้องการวัคซีนลงทะเบียนขอรับวัคซีนในช่องทางที่กำหนดไว้อย่างพร้อมเพรียง ทั้งในส่วนของวัคซีนทางเลือกและวัคซีนที่รัฐจัดสรร ดังนั้นทันทีที่วัคซีนส่งมาที่ขอนแก่น ทางจังหวัดก็พร้อมที่จะดำเนินการให้บริการ ในขั้นตอนต่างๆในภาพรวมตามระยะเวลาและครอบคลุมประชากรในพื้นที่ในอัตราร้อยละ 70”

1 Comment บรรยากาศฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น (มีคลิป)

Comments are closed.

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง