เขื่อนอุบลรัตน์รับน้ำได้อีกกว่า 50% เร่งพร่องน้ำในแม่น้ำชี-เชิญ รับมือมวลน้ำหนุน (มีคลิป)

news2021_Facebook18

เขื่อนอุบลรัตน์รับน้ำได้อีกกว่า 50% เร่งพร่องน้ำในแม่น้ำชี-เชิญ รับมือมวลน้ำหนุน จากพายุฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ ชป. 6 ติดตั้งเรืองสูบน้ำขนาดใหญ่ 6 จุด รับมือน้ำท่วมในเขตเมือง เบื้องต้นพบพื้นที่ทางการเกษตรเสียหายใน 2 จังหวัดรวมกว่า 1.5 แสนไร่

เมื่อเวลา 08.30 น.วันที่ 24 ก.ย.2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้มีการรายงานสถานะความจุอ่างของเขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่่น หลังตลอดทั้งช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้พื้นที่ จ.ขอนแก่นและในกลุ่มจังหวัดภาคอีสานตอนกลางมีฝนตกลงมาอย่างหนักอย่างต่อเนื่อง โดยปริมาณน้ำล่าสุดขณะนี้พบว่าเขื่อนอุบลรัตน์ มีปริมาณน้ำอยู่ในความจุอ่างที่ 1,196 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 49 ของความจุอ่าง โดยมีปริมาณน้ำไหลเข้าอยู่ที่ประมาณวันละ 37 ล้าน ลบ.ม. และมีการระบายน้ำออกอยู่ที่วันละ 1 ล้าน ลบ.ม. ตามแผนบริหารจัดการน้ำที่คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำ จ.ขอนแก่นกำหนด

นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า จากพายุฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้การจับตามวลน้ำในเขต จ.ขอนแก่น ต้องดูไปที่ 2 เส้นทางน้ำหลักที่สำคัญคือที่เขื่อนจุฬาภรณ์ จ.ชัยภูมิ ที่มีระดับน้ำที่เกินความจุอ่างทำให้ต้องระบายน้ำมาตามลำน้ำชี ที่ทำให้ขณะนี้ปริมาณน้ำในแม่น้ำชีในเขตรอยต่อขอนแก่น-ชัยภูมิ มีปริมาณน้ำที่เพิมสูงขึ้นแล้ว รวมทั้งปริมาณน้ำจากฝนที่ตกลงมาทำให้บางพื้ที่มีน้ำท่วมขัง เช่นเดียวกันกับมวลน้ำตามลำน้ำพรม-เซิญ ที่ระบายสู่เขื่อนอุบลรัตน์ ผ่าน อ.หนองรือ นั้นคาดว่าอีกประมาณ 3 วัน มวลน้ำจะไหลลงสู่เขื่อนอุบลรัตน์ ทำให้ในระยะนี้นอกจากมวลน้ำที่มีการระบายตามแผนบริหารจัดการน้ำที่จะส่งผลต่อการทำให้ลุ่มน้ำต่างๆโดยเฉพาะแม่น้ำชีและแม่น้ำพรม-เชิญ มีระดับน้ำที่สูงขึ้นแล้ว ยังคงมีปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาทำให้เกิดน้ำขังรอการระบายในหลายจุดเช่นกัน

“ด้วยแผนการบริหารจัดการน้ำที่ขณะนี้เข้าสู่การพร่องน้ำของเขื่อนขนาดเล็กและประตูระบายน้ำหลายจุด ทำให้การระบายน้ำจาก จ.ชัยภูมิ เข้าเขตขอนแก่น นั้นเป็นไปในแนวทางที่จังหวัดกำหนด ขณะะนี้ปริมาณน้ำที่เอ่อล้นและไหลท่วมพื้นที่ทางการเกษตร รวมไปถึงน้ำรอการระบายในเขตเมืองของพื้นที่อำเภอต่างๆจากการที่มีพายุฝนตกลงมาในพื้นที่ ซึ่งทุกอำเภอได้แก้ไขปัญหาและทำการระบายน้ำ รวมไปถึงการบริหารจัดการน้ำ ในลุ่มน้ำและอ่างเก็บน้ำต่างๆในระยะนี้ที่จะต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อย่างไรก็ตามปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาและเกิดการท่วมขังรอระบายนั้นคาดว่าในช่วง 1-2 วันนี้ระดับน้ำจะลดลง ขณะที่มวลน้ำตามแผนการบริหารจัดการน้ำ ซึ่งแม้ว่าเขื่อนอุบลรัตน์จะสามารถรองรับน้ำได้อีกกว่าร้อยละ 50 ของความจุอ่าง แต่ก็ยังคงมีอ่างเก็บน้ำบางแห่งที่ระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำทำให้ คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำต้องพร่องน้ำลงแก้มลิง เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้ง รวมไปถึงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำและขุดลอกท่อระบายน้ำและการกำจัดวัชพืชเพื่อบริหารจัดการน้ำในภาพรวมตลอดทั้งช่วงฤดูฝนปีนี้”

ขณะที่นายเกียรติศักดิ์ หนูแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 6 กล่าวว่า ได้สั่งการให้โครงการชลประทานขอนแก่น และส่วนเครื่องกล สำนักงานชลประทานที่ 6 ทำการเดินเครื่องสูบน้ำขนาด 8 นิ้ว และ 12 นิ้ว ในเขตเมืองขอนแก่นจำนวน 6 จุดพร้อมกัน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเตรียมรับมืออุทกภัยในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ในช่วงนี้ที่มีฝนตกชุก ซึ่งทั้ง 6 เครื่องสามารถใช้งานได้ตามปกติ สามารถเดินเครื่องสูบระบายน้ำได้ทันทีหากเกิดน้ำท่วมขัง ประกอบด้วย จุดสูบบริเวณข้างเซ็นทรัลพลาซ่า ต.ในเมือง 1 เครื่อง,จุดสูบบริเวณหน้าโรงพยาบาลขอนแก่นราม ต.ในเมือง 1 เครื่อง,จุดสูบบริเวณโรงเรียนคนตาบอด ต.บ้านเป็ด 2 เครื่อง,จุดสูบบริเวณแก่นนครคอนกรีต ต.บ้านเป็ด 1 เครื่อง,จุดสูบหลังหมู่บ้านพวงเพชร ต.บ้านเป็ด 1เครื่อง และ จุดสูบบริเวณบ้านกอก ซอยหาชานนท์ ต.บ้านเป็ด 1 เครื่อง อย่างไรก็ตามจากระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นทำให้ขณะนี้พื้นที่ จ.ขอนแก่น มีพื้นที่ทางการเกษตรได้รับผลกระทบแล้วในเบื้องต้น 1,571 ไร่ ขณะที่พื้นที่ จชัยภูมิ ในความรับผิดชอบของ ชป.6 มีพื้นที่ทางการเกษตรถูกน้ำท่วมขัง156,452 ไร่ รวม พื้นที่ทั้ง 2 จังหวัดที่ได้รับผลกระทบขณะนี้รวม 158,023 ไร่ โดยคาดว่าถ้าไม่มีฝนตกในพื้นที่ 5-7 วัน ทั้งหมดจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง