ธนาคารออมสิน ภาค 11 พร้อมให้บริการประชาชนที่ได้รับผลกระทบโควิด เข้าถึงสินเชื่อสู้ภัยโควิด19 รายละ 10,000 บาท เฟส 2

1

ธนาคารออมสิน ภาค 11 พร้อมให้บริการประชาชนที่ได้รับผลกระทบโควิด เข้าถึงสินเชื่อสู้ภัยโควิด19 รายละ 10,000 บาท เฟส 2 หลังพบเฟสแรกสำหรับผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่สีแดงมีผู้ยื่นกู้เต็มจำนวน “ศรชัย” ย้ำชัด คุณสมบัติครบยื่นกู้ผ่านแอพฯ MyMo เท่านั้น

     เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 18 พ.ค.2564 นายศรชัย จันโทวงษ์ ผู้อำนวยการภาค 11 ธนาคารออมสิน (ขอนแก่น) เปิดเผยว่า มาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 ระลอกใหม่ ซึ่งขณะนี้ธนาคารได้มีนโยบาลปล่อยสินเชื่อบรรเทาความเดือดร้อน รายละ 10,000 บาท โดยสามารถยื่นกู้ผ่านระบบแอพพลิเคชั่น MyMo หรือมายโม ซึ่งจากการดำเนินงานในรอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 11 พ.ค.ที่ผ่านมา วงเงินรวม 1,000 ล้านบาท สำหรับผู้ได้รับผลกระทบใน 6 จังหวัดสีแดงเข้มซึ่งพบว่าเพียง 2 วันมีผู้มาลงทะเบียนครบตามจำนวน

     “สำหรับมาตรการการให้ความช่วยเหลือในเฟส 2 ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ ขอเน้นย้ำว่าผู้ที่สนใจลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชั่น MyMO เท่านั้นและต้องมีการสมัครแอพพลิเคชั่น MyMo ก่อนวันที่ 1 พ.ค. 2564 จึงจะมีสิทธิ์ยื่นขอสินเชื่อได้ ซึ่งคาดว่าจะได้รับเงินหลังจากที่ลงทะเบียนและมีการตรวจสอบคุณสมบัติว่าตกตามกำหนดจะได้รับเงินเข้าบัญชีภายในไม่เกิน 7 สัปดาห์”

     นายศรชัย กล่าวต่ออีกว่า สำหรับคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ขอสินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 จะต้องเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือผู้ประกอบการรายย่อยหรือผู้มีรายได้ประจําของ รวมไปถึงหน่วยงานเอกชนที่ได้รับผลกระทบกระทบจากโควิด-19 ทั้งนี้ไม่รวมผู้มีรายได้ประจําจากภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ โดยที่ผู้ยื่นกู้จะต้องมีสัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป ซึ่งวงเงินสินเชื่อออมสินที่พิจารณาอนุมัติกําหนดให้รายละไม่เกิน 10,000 บาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 0.35 ต่อเดือน ไม่ต้องมีหลักประกันการกู้ ระยะเวลากู้ไม่เกิน 3 ปี โดยปลอดชําระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 งวดแรก อีกด้วย

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง