วัคซีนชีวิต @ ขอนแก่น (ตอนที่ 4/6)

facebook_cover_roojink_2

คอลัมน์ “ รู้จริง ถิ่นเฮา”
โดย “น้องดอกคูน”
….เรื่องเล่า อ่านสนุก ซอกมุมของบรรพบุรุษ และมองออกไปเบื้องหน้า ในบริบทของ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เมื่อทุกเรื่องม้วนร้อย เป็นมิติเดียวกัน เหลืองสะพรั่งของดอกคูณ และ เสียงแคน แล่นแต้ มาแล้ว………….

      มาถึง วัคซีนชีวิตเข็มที่สี่… “จิตเป็นนาย กายเป็นบ่าว” คนที่สู้ชีวิต มักมีจิตใจที่เข้มแข็ง มุ่งมั่น อดทน จึงก้าวไปสู่ความสำเร็จ แต่ต้องฝ่าฝัน ก้าวข้ามอุปสรรคไปให้ได้ จึงจะพบเส้นชัย ดั่งใจหมาย หาไม่แล้ว มักจะออกทะเล …..

      การใช้ชีวิต ในยุคนี้ จำเป็นต้องมีลักษณะอุปนิสัย ทักษะศิลปะการใช้ชีวิต  อยู่กับคนรอบข้างได้อย่างมีความสุข  คือ ความฉลาดทางอารมณ์  หรือ Emotional  Intelligence  เคยได้ยินตำรา ของฝรั่ง เรื่อง 7 นิสัย อันชาญฉลาด หรือ 7 Habits ไหม… ลองทบทวนในยาม อารมณ์ที่อาจฟุ้งๆ ของสถานการณ์ โควิด-19 กันหน่อยนะ…

      อารมณ์ที่ 1 : คิดแบบ บวกๆ  ยุคนี้ เราเลี่ยงข่าวเชิงลบ ไม่ได้  อาจส่งผลให้ จิดใจ ห่อเหี่ยว ลอง ปรับเป็นโอกาสของชีวิต เรียนรู้สิ่งตื่นเต้น ชื่นชมในสิ่งดีๆ บ้างปะไร

      อารมณ์ที่ 2 : พาตัวเอง เข้าไปอยู่ในผู้แวดล้อมกับคนดีๆ ที่คิดเชิงบวก บวก ทำนอง คบบัณฑิต บัณฑิตพาไปหาผล

      อารมณ์ที่ 3 :  ยึดมั่น และกล้าแสดงออกในจุดยืน บนหลักการ ที่ถูกต้อง คิดก่อนพูดเสมอ

      อารมณ์ที่ 4 : มอง และคิด ไปข้างหน้า ไม่จมจ่อม อยู่กับอดีต  อันขมขื่น

      อารมณ์ที่ 5 : ใช้ชีวิต ให้สนุกสนาน  ทำอย่างไร มีความสุข ทั้งที่บ้าน ที่ทำงาน

      อารมณ์ที่ 6 : ใช้พลังภายในของตัวเอง อย่างชาญฉลาด หยุดเสียใจ ให้ไว ลุกขึ้นสู้ให้ไว

      อารมณ์ที่ 7 : เรียนรู้ อย่างต่อเนื่อง อย่าหยุด เรียนรู้ ฟังมากกว่าพูด เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจ

      เหม่อมอง ออกไป นอกหน้าต่าง สายฝนพรำ…  โปรยสาย หนักเบา สลับลม อื้ออึง ปึงปัง …ท้องฟ้ามืด..แสงแป่บๆ แสงวิ่งมาก่อนเสียง พิสูจน์บทเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ในวัยเด็กของเรา ว่า “แสงเดินทางไวกว่าเสียง” และสัจจธรรม ว่า ฟ้าหลังฝน มักงดงาม เสมอ….

      ยาม สถานการณ์โควิด-19 ที่อาจทำความยุ่งยากให้หลายชีวิต ลองใช้ อารมณ์ บวกๆ บริหารใจ ให้เป็น เจ้านายของ ร่างกาย เมื่อนั้น จะกลายเป็นนิสัย ที่เป็นปกติ ของการใช้ชีวิตประจำวันของเราได้ กับชีวิตหลังโควิด-19  แบบ สบายๆ….

      พบกับ วัคซีน เข็มที่ห้า ในตอน ต่อไป……

#โควิด กี่รอบ กี่รอบ
เราจะรอด ไปด้วยกัน

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง