1 พ.ค.นี้ ขอนแก่นพร้อมเปิดจองสิทธิ์ฉีดวัคซีนสำหรับผู้มีอายุ 60 ปี และผู้ป่วยเรื้อรัง (มีคลิป)

222

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น พร้อมฉีดวัคซีนต้านไวรัสโควิด-19 ให้กับ กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และกลุ่มคนมีป่วยโรคเรื้อรัง 7 โรค ได้สิทธิ์จองอัตโนมัติทุกคน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของผู้ที่จะรับวัคซีน โดยจะเปิดให้ประชาชนเริ่มจองคิวได้ตั้งแต่ 1 พ.ค.2564 นี้ ผ่านทางไลน์ออฟฟิเชียล หมอพร้อม

เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 29 เม.ย 64 นายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า การรับวัคซีนของประชาชน กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และ ผู้ป่วยเรื้อรัง 7 โรค สำหรับระยะแรกนั้น ได้ฉีดให้กลุ่มที่ 1 และ 2 ไปแล้ว ขณะนี้เป็นระยะที่ 2 จะฉีดให้กลุ่มที่ 3 และ 4 คือ กลุ่มคนมีป่วยโรคเรื้อรัง 7 โรค ได้แก่ โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไตวายเรือรัง โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็งทุกชนิด โรคเบาหวาน และโรคอ้วน และกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ขณะนี้ได้นำรายชื่อของคนสูงอายุ มีโรคประจำตัว ขึ้นในไลน์หมอพร้อมแล้ว เพื่อให้ประชาชนได้จองคิวตั้งแต่ 1 พ.ค.2564 เป็นต้นไป โดยขอเพิ่มเพื่อนได้ในบัญชีทางการของแอบพลิเคชันไลน์ หรือไลน์ออฟฟิเชียล “หมอพร้อม” สำหรับประชาชนที่ไม่มีสมาร์ทโฟน สามารถให้บุคคลที่มีสมาร์ทโฟนทำการลงทะเบียนให้ได้ หรือไปติดต่อที่เจ้าหน่วยบริการสาธารณสุขทุกระดับ หรือ อสม.ในพื้นที่ จากนั้นทำการเช็คสิทธิ์ จองวันเวลาฉีด ที่ไลน์หมอพร้อม ซึ่งจังหวัดขอนแก่นมีกลุ่มผู้สูงอายุเกิน 60 ปี ขึ้นไป จำนวนประมาณ 350,000 คน

ในส่วนของฐานข้อมูลผู้สูงอายุ60 ปีขึ้นไป และผู้ป่วยเรื้อรัง 7 โรค 2 กลุ่มนี้ที่จะได้ฉีดก่อน เพราะดูข้อมูลการเสียชีวิต พบผู้เสียชีวิตมีโรคประจำตัวหรือเป็นผู้สูงอายุ และผลการศึกษาพบว่าวัคซีนช่วยลดการตายและนอนโรงพยาบาล ดังนั้น 2 กลุ่มนี้ จึงเป็นกลุ่มที่ต้องปกป้องก่อน ซึ่งมีข้อมูลในฐานข้อมูลอยู่แล้ว ทุกคนได้สิทธิ์จองอัตโนมัติ แต่จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขลงพื้นที่ติดตามว่า บุคคลดังกล่าวยังมีตัวตน และยืนยันสิทธิ์ที่จะรับวัคซีน ก็จะนำไปสู่การรับวัคซีนในเดือนมิถุนายนต่อไป

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง