ขอนแก่นใช้ตู้คอนเทนเนอร์สถานีรถไฟชั่วคราวปรับเป็นศูนย์กักตัว (มีคลิป)

1
ads2500x300

ชาวบ้านชุมชนเหล่านาดี 12 ได้ขออนุญาตใช้สถานีรถไฟชั่วคราวขอนแก่น เป็นสถานที่กักตัว หลังคนในชุมชนติดเชื้อโควิด-19 คลัสเตอร์ตลาดศรีเมืองทอง 18 คน

        เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 15 ส.ค.2564 นางนงค์เยาว์ กงภูเวศน์ ประธานชุมชนเหล่านาดี 12 เขตเทศบาลนครขอนแก่น พร้อมด้วยนายสุรพล เชื้อชมกุล สมาชิกสภาอง์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้เข้าตรวจตู้คอนเทนเนอร์ ภายในสถานีรถไฟชั่วคราวขอนแก่น หลังชาวบ้านในชุมชนเหล่านาดี 12 ได้เข้ามาร่วมทำความสะอาด ก่อนจะปรับเป็นที่พักคอยของชุมชน

        นางนงค์เยาว์ กงภูเวศน์ ประธานชุมชนเหล่านาดี12 เล่าว่า เมื่อเดือนที่ผ่านมาชุมชนของตนเอง มีผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จากคลัสเตอร์ตลาดศรีเมืองทองจำนวน 18 คน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการติดกันในครอบครัว เพราะเนื่องจากชุมชนเหล่านาดี 12 เป็นชุมชนแออัด และประชาชนส่วนใหญ่ฐานะยากจน มีอาชีพรับจ้างและขายของภายในตลาดศรีเมืองทอง ซึ่งตนเองเห็นว่าชุมชนของตนเองไม่มีสถานที่กักตัว เพื่อรอดูอาการของกลุ่มเสี่ยงสูง จึงได้เห็นว่าอาคารสถานีรถไฟชั่วคราว มีตู้ตอนเทรนเนอร์อยู่และสามารถใช้เป็นสถานที่กักตัว จึงได้ประสานสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อให้ติดต่อเทศบาลนครขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น เพื่อขออนุญาตในการทำเป็นศูนย์พักคอย ซึ่งศูนย์แห่งนี้หากเปิด จะสามารถรองรับประชาชนที่ต้องกักตัวได้ประมาณ 20 คน เพื่อจะได้ไม่ให้มีการแพร่กระจายของเชื้อไปยังคนอื่นๆที่อยู่ใกล้ตัว

นางนงค์เยาว์ กงภูเวศน์ ประธานชุมชนเหล่านาดี12
นางนงค์เยาว์ กงภูเวศน์ ประธานชุมชนเหล่านาดี12

        ด้าน นายสุรพล เชื้อชมกุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เขต 3 กล่าวว่า ศูนย์กักตัวชุมชนเล่านาดี 12 เกิดจากการรวมตัวกันเองของชาวบ้าน ที่ต้องการไม่ให้มีการแพร่กระจายของไวรัสโควิด19 เพราะชาวบ้านอยากช่วยแบ่งเบาภาระของภาครัฐ หลังจากที่ได้รับการประสานจากประธานชุมชน จึงได้ช่วยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมกับชาวบ้านในชุมชน ได้เข้ามาร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ ระบบสาธารณูปโภคให้กลับมาใช้งานได้ เพราะเนื่องจาก ไม่มีการใช้งานมานานกว่า 1 ปีเศษจากนั้นหน่วยงวานที่เกี่ยวข้อง ได้เข้ามาตรวจ พร้อมกับอนุญาตให้เป็นศูนย์พักคอยของชุมชนเหล่านาดี 12 คาดว่าจะสามารถเปิดใช้งานได้ภายสัปดาห์หน้า เหลือเพียงการกั้นรั้วลวดหนาวบริเวณอาคารเท่านั้น ก็จะสามารถเปิดดำเนินการได้

 

นายสุรพล เชื้อชมกุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เขต 3
นายสุรพล เชื้อชมกุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เขต 3

 

   

ads2500x300
Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง