ขอนแก่น ศบค.อัปเดทเป็นจังหวัดที่44ใครไม่สวมหน้ากากอนามัยมีบทลงโทษ

news2020_Facebook1

ขอนแก่นพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รายใหม่อีก 22 ราย ทำให้มีผู้ป่วยสะสม 313 ราย พุ่งสูงเป็นอันดับสองของภาคอีสาน ขณะที่คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ย้ำชัด มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ยังคงบังคับใช้ประกาศในส่วนของการสวมใส่หน้ากากอนามัยก่อนออกจากบ้าน หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท ซึ่งมีการอัปเดตล่าสุดจาก ศบค.เป็นจังหวัดที่ 44 ที่มีผลบังคับใช้ในสถานการณ์ปัจจุบัน

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 25 เม.ย.2564 คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ได้มีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆในกรณีของกฎหมายบังคับใช้ตามประกาศจังหวัดขอนแก่นในส่วนของการสวมใส่หน้ากากอนามัย โดยระบุว่า ให้ประชาชนทุกคนสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าทุกครั้ง ก่อนออกจากบ้าน ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 4 เม.ย.2563 จนกว่าสถานการณ์จะเปลี่ยนแปลง หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจะมีความผิดตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 มีโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท และอาจได้รับโทษตามมาตร 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 โดยทาง ศบค.ได้อัปเดตให้เป็นจังหวัดที่ 44 ที่มีบทลงโทษกรณีประชาชนไม่สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเมื่ออยู่นอกเคหะสถานและสถานที่สาธารณะ

ขณะที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในจังหวัดขอนแก่นขณะนี้ยังคงพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มอีกจำนวน 22 ราย ทำให้มีจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 313 ราย รักษาหายแล้ว 34 ราย อยู่ระหว่างการรักษาในโรงพยาบาลต่างๆ 279 ราย ซี่งทำให้จังหวัดขอนแก่นเป็นอันดับสองของภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19รองจากจังหวัดนครราชสีมา และยังคงมีรายงานการพบผู้ติดเชื้อรายใหม่อีกหลายราย โดยส่วนใหญ่เป็นผู้ติดเชื้อในวงที่ 2 ซึ่งเป็นครอบครัวของผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19ก่อนหน้านี้

ขณะที่โรงพยาบาลขอนแก่น ประกาศประชาสัมพันธ์หลังจากพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นเจ้าหน้าที่เวรเปลของโรงพยาบาลขอนแก่น จำนวน 1 คน ปฏิบัติงาน ณ ห้องผ่าตัด โดยเป็นการติดเชื้อมาจากนอกโรงพยาบาล ส่งผลให้บุคลากรอื่นๆต้องถูกกักตัว 14 วันเพื่อเฝ้าสังเกตอาการ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ห้องผ่าตัด 16 คน หน่วยจ่ายกลาง 3 คน ผู้สัมผัสร่วมบ้าน 4 คน โดยจากการตรวจหาเชื้อผลเป็นลบทั้งหมด ซึ่งจากเหตุการณ์ดังกล่าว ทางโรงพยาบาลขอนแก่นจึงมีการปรับแผนในการให้บริการโดยปรับลดการให้บริการผ่าตัดผู้ป่วยศัลยกรรมบางส่วน ยกเว้นรายที่จำเป็น เร่งด่วน ฉุกเฉิน ในสถานการณ์ที่บุคลากรต้องถูกกักตัว และสงวนบุคลากรทางการแพทย์สำหรับดูแลผู้ป่วยที่มีความจำเป็น จึงขอความร่วมมือผู้รับบริการที่ไม่มีความจำเป็นเร่งด่วน เลื่อนการเข้ารับบริการ สำหรับผู้ป่วยที่มีนัดรับยาเดิมต่อเนื่องและมีอาการคงที่ไม่มีอาการผิดปกติ สามารถแจ้งความประสงค์ขอรับบริการส่งยาทางไปรษณีย์ตามช่องทางต่างๆที่โรงพยาบาลขอนแก่นกำหนด

ศบค.มท. อัพเดทเพิ่มเติม "ขอนแก่น" เป็นจังหวัดที่ 44 ที่มีบทลงโทษ กรณีประชาชนไม่สวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า เมื่ออยู่นอกเคหสถาน/สถานที่สาธารณะ  (ข้อมูล ณ วันที่ 24 เม.ย. 64 เวลา 18.20 น.)
ศบค.มท. อัพเดทเพิ่มเติม “ขอนแก่น” เป็นจังหวัดที่ 44 ที่มีบทลงโทษ กรณีประชาชนไม่สวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า เมื่ออยู่นอกเคหสถาน/สถานที่สาธารณะ  (ข้อมูล ณ วันที่ 24 เม.ย. 64 เวลา 18.20 น.)

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง