Big Cleaning Day เรือนจำกลางจังหวัดขอนแก่น

news2021_Facebook1

      วันที่ 30 ก.ค.256 เวลา 11.40 น. กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับเครือข่ายเพื่อนเตือนภัยจังหวัดขอนแก่น, ทีมจิตอาสา ERIG, สมาคมกู้ภัยท่าพระการกุศลจังหวัดขอนแก่น, ชมรมวิทยุสมัครเล่นอำเภอบ้านไผ่ ร่วมกับ เรือนจำกลางจังหวัดขอนแก่น ร่วมบูรณาการ Big Cleaning Day ทำความสะอาดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค และ อบ UVC ในพื้นที่เขตควบคุมภายในเรือนจำกลางขอนแก่น, บริเวณที่พักเจ้าหน้าที่, และบริเวณโดยรอบเรือนจำ ,บริเวณบ้านพักเจ้าหน้าที่, ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง