วันนี้ ขอนแก่น พบผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ +173 ราย “นิวไฮ” (29 ก.ค. 64)

+173

วันพฤหัสบดีที่ 29 ก.ค. 2564 เวลา 18.00 น. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในจังหวัดขอนแก่นว่า

😷 พบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รายใหม่ 173 ราย จำแนกตามอำเภอต่างๆดังนี้

• ต่างจังหวัด+57
• เมืองขอนแก่น+34
• กระนวน+18
• พล+14
• ชนบท+12
• แวงใหญ่+10
• สีชมพู+8
• ภูผาม่าน+4
• หนองเรือ+3
• น้ำพอง+3
• ชุมแพ+2
• มัญจาคีรี+2
• เขาสวนกวาง+2
• บ้านฝาง+1
• บ้านไผ่+1
• ซำสูง+1

สำหรับจังหวัดขอนแก่นสถิติผู้ติดเชื้อ มีดังนี้
• ผู้ติดเชื้อสะสมสะสมระลอกเม.ย. 2,998 ราย
• กำลังรักษาในโรงพยาบาล 2,018 ราย
• รักษาหายสะสม 968 ราย
• เสียชีวิตสะสม 12 คน

ที่มา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

2 Comments วันนี้ ขอนแก่น พบผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ +173 ราย “นิวไฮ” (29 ก.ค. 64)

  • วอดวายเพราะผู้นำโง่
    ภิกษุ ท. ! เรื่องเคยมีมาแล้ว : โคบาลชาวมคธ เป็นคนปัญญาทึบโดยกำเนิด ไม่คำนึงถึงฤดูสารทในเดือนท้ายฤดูฝน ไม่ตรวจตราดูฝั่งแม่น้ำคงคาทางฟากนี้ ได้ต้อนฝูงโคให้ข้ามไปฝั่งเหนือแห่งวิเทหรัฐฟากโน้น ตรงที่ที่มิใช่ท่าสำหรับโคข้ามเลย. ภิกษุ ท. ! ครั้งนั้นแล ฝูงโคได้ว่ายวกไปเวียนมาในท่ามกลางกระแสแม่น้ำคงคา (เพราะไม่อาจขึ้นฝั่งข้างใดได้) ก็พากันถึงความพินาศวอดวายเสีย ณ กลางกระแสน้ำนั่นเอง. ข้อนั้นเป็นเพราะเหตุไร ? เพราะเหตุที่โคบาลชาวมคธ เป็นคนปัญญาทึบ โดยกำเนิด ไม่คำนึงถึงฤดูสารทในเดือนท้ายฤดูฝน ไม่ตรวจตราดูฝั่งแม่น้ำคงคาทางฟากนี้ ได้ต้อนฝูงโคให้ข้ามไปฝั่งเหนือแห่งวิเทหรัฐฟากโน้น ตรงที่ที่มิใช่ท่าสำหรับโคข้ามเลย นั่นเอง ;
    ภิกษุ ท. ! ฉันใดก็ฉันนั้น : สมณะหรือพราหมณ์พวกใดพวกหนึ่งเป็นผู้ไม่ฉลาดเรื่อง โลกนี้, ไม่ฉลาดเรื่อง โลกอื่น, เป็นผู้ไม่ฉลาดเรื่อง วัฏฏะอันเป็นที่อยู่ของมาร ไม่ฉลาดเรื่อง วิวัฏฏะ อันไม่เป็นที่อยู่ของมาร, เป็นผู้ไม่ฉลาดเรื่อง วัฏฏะ อันเป็นที่อยู่ของมฤตยู ไม่ฉลาดเรื่อง วิวัฏฏะ อันไม่เป็นที่อยู่ของมฤตยู ; ชนเหล่าใดเกิดไปสำคัญว่า ถ้อยคำของสมณะ หรือพราหมณ์เหล่านั้นควรฟังควรเชื่อ, ข้อนั้นจักเป็นไปเพื่อความทุกข์ ไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูล แก่ชนเหล่านั้นสิ้นกาลนาน.
    ๑. บาลี พระพุทธภาษิต จูฬโคปาลสูตร มู. ม. ๑๒/๔๑๘/๓๘๙, ตรัสแก่ภิกษุทั้งหลาย ที่ฝั่งแม่น้ำคงคา ใกล้เมืองอุกกเวลา, แคว้นวัชชี.

Comments are closed.

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง