💥 5 อันดับ อำเภอที่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 สูงสุดในจังหวัดขอนแก่น

ads2500x300

อันดับ 1 อำเภอเมือง 625 คน
อันดับ 2 อำเภอสีชมพู 228คน
อันดับ 3 อำเภอภูเวียง 145 คน
อันดับ 4 อำเภอชุมแพ 104 คน
อันดับ 5 อำเภอพล 101 คน

ส่วนอำเภออื่นๆที่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 มีดังนี้
อันดับ 6 อำเภอหนองสองห้อง 74
อันดับ 7 อำเภอชนบท 66
อันดับ 8 อำเภอกระนวน 63
อันดับ 9 อำเภอน้ำพอง 45
อันดับ 10 อำเภอบ้านไผ่ 41
อันดับ 11 อำเภอพระยืน และ อำเภอภูผาม่าน พบอำเภอละ 33
อันดับ 12 อำเภอโนนศิลา 31
อันดับ 13 อำเภอบ้านฝาง 28
อันดับ 14 อำเภอบ้านแฮด 27
อันดับ 15 อำเภอหนองเรือ 25
อันดับ 16 อำเภอซำสูง 23
อันดับ 17 อำเภอแวงใหญ่ 22
อันดับ 18 อำเภอโคกโพธิ์ไชย 17
อันดับ 19 อำเภอภูเวียง 16
อันดับ 20 อำเภอเปือยน้อย 15
อันดับ 21 อำเภอหนองนาคำ 14
อันดับ 22 อำเภอเขาสวนกวาง 13
อันดับ 23 อำเภอแวงน้อย 10
อันดับ 24 อำเภออุบลรัตน์ 7
อันดับ 25 อำเภอมัญจาคีรี 3

โดยมีผู้ติดเชื้อจากต่างจังหวัดที่เข้ารับการรักษาที่จังหวัดขอนแก่น จำนวน 770 คน

สำหรับจังหวัดขอนแก่นสถิติผู้ติดเชื้อ ณ วันที่ 26 ก.ค. 64 เวลา 20.00 น. มีดังนี้
• ผู้ติดเชื้อสะสมสะสมระลอกเม.ย. 2,579 ราย
• กำลังรักษา 1,710 ราย
• รักษาหายสะสม 857 ราย
• เสียชีวิตสะสม 12 คน

ads2500x300
Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง