ขอนแก่น เร่งตั้งศูนย์พักคอย-กักตัว ทุกหมู่บ้าน รับมือผู้ป่วยโควิดกลับเข้าพื้นที่ ครอบคลุมทั้งจังหวัด

received_182081123978597

ขอนแก่น เร่งตั้งศูนย์พักคอย-กักตัว ทุกหมู่บ้าน รับมือผู้ป่วยโควิดกลับเข้าพื้นที่ ครอบคลุมทั้งจังหวัด ขณะที่เอสซีจี ส่งมอบเตียงสนาม กระดาษ สนับสนุนการทำงานร่วมชุมชนอย่างเต็มที่

        เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 26 ก.ค.2564 ที่เทศบาลตำบลพระลับ อ.เมือง และ ที่ อบต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น นายพงศ์ธร พิศาพิทักษ์กุล นายกเทศมนตรี ต.พระลับ พร้อมด้วย นายสุวรรณ ไตรมาลัย ประธาน สภา อบต.ท่าพระ และ นายวิสิฐ จันทะลี ปลัด อบต.ท่าพระ รักษาการ นายก อบต.ท่าพระ ร่วมรับมอบเตียงสนามกระดาษเอสซีจีพี จากนายผจญศึก ผาบุดลา ผู้จัดการส่วนชุมชนสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อม บมจ.ฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ ใน SCGP ซึ่ง SCGP ได้ให้การสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์พักคอยและศูนย์กักตัวผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 ในกลุ่มไม่แสดงอาการ หรือ กลุ่มสีเขียว รวมทั้งสถานที่กักตัวของประชาชนในพื้นที่ที่เดินทางมาจากพื้นที่จังหวัดควบคุมสูงสุดหรือสีแดงเข้มตามนโยบายของ ศบค.และคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ จ.ขอนแก่น อย่างเข้มงวด โดยมีผู้นำชุมชนและสมาชิกสภาฯ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการดำเนินงานดังกล่าว เข้าร่วมรับมอบและเรียนรู้วิธีการประกอบและการใช้งานจากเจ้าหน้าที่ SCGP ในขั้นตอนต่างๆตามที่กำหนด

        นายผจญศึก ผาบุดลา ผู้จัดการส่วนชุมชนสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อม บมจ.ฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ ใน SCGP กล่าวว่า การส่งมอบการให้ความช่วยเหลือใน SCGP ยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเตียงกระดาษ ที่หน่วยงานต่างๆได้ขอรับการสนับสนุนจากบริษัทฯ สำหรับการจัดตั้ง รพ.สนาม และ จุดพักคอย รวมไปถึง ศูนย์กักตัว ที่กระจายอยู่ในพื้นที่ต่างๆ โดยที่ในวันนี้ ได้ส่งมอบเตียงสนามกระดาษ ให้กับ ทต.พระลับ จำนวน 30 เตียง และ อบต.ท่าพระ 50 เตียง สำหรับการใช้งานในพื้นที่ทันที เนื่องจากมีผู้ป่วยในกลุ่มสีเขียวและผู้ที่เดินทางกลับมาจากจังหวัดสีแดงเข้ม ที่จะเดินทางกลับเข้ามาในพื้นที่ตามแนวทางการรักษาหรือเดินทางกลับภูมิลำเนาจากสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้น ดังนั้นการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบความช่วยเหลือ ส่งมอบกำลังใจและการสนับสนุนเพื่อชุมชนและสังคมเป็นสิ่งที่ SCGP จะดำเนินการร่วมกับหน่วยงานต่างๆอย่างเต็มที่ต่อไป

        ขณะที่นายสุวรรณ ไตรมาลัย ประธาน สภา อบต.ท่าพระ กล่าวว่า การจัดตั้งศูนย์พักคอยและศูนย์กักตัว อบต.ท่าพระ เป็นแผนการดำเนินงานที่สอดรับกับที่ ศบค.และจังหวัดกำหนด โดยเน้นหนักในการรับคนท่าพระ กลับบ้านและเข้าสู่ระบบการรักษาตามการส่งต่อตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดไว้ เนื่องจากสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นนี้เป็นสิ่งที่ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันและทำงานร่วมกันเพื่อควบคุมและป้องกันและก้าวผ่านวิกฤติเหตุการณ์นี้ไปให้ได้โดยเร็วดังนั้นคนท่าพระ ที่ขอให้คนท่าพระที่จะเดินเข้ามาในพื้นที่ ได้แจ้งกับครอบครัวหรือผู้นำชุมชน ให้ถูกต้องเพื่อที่ อบต.จะได้บริหารจัดการด้านการรองรับ ตามแนวทางทางการแพทย์ที่ได้กำหนดไว้อย่างรัดกุมและปลอดภัยที่สุด

ทั้งนี้ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้แบ่งระดับอาการผู้ป่วยโควิด ตามระดับอาการป่วยออกเป็นสีเขียว สีเหลือง และสีแดง เพื่อการดูแลและรักษาอย่างเป็นระบบ โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
        🟢 สีเขียว คือ ผู้ป่วยอาการไม่มาก หรือไม่มีอาการ หรืออาการน้อยๆ เช่น มีไข้ ไอ น้ำมูก ตาแดง ผื่นขึ้น ไม่มีโรคร่วม พักรักษาที่โรงพยาบาลสนาม หรือฮอสพิเทล (Hospitel)
        🟡 สีเหลือง คือ ผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรง แต่มีอาการเหนื่อยหอบ หายใจเร็ว มีปัจจัยเสี่ยงอาการรุนแรงหรือโรคร่วม เช่น อายุมากกว่า 60 ปี โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคปอดเรื้อรังอื่นๆ ไตเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหัวใจแต่กำเนิด โรคหลอดเลือดสมอง เบาหวานที่คุมไม่ได้ ภาวะอ้วน น้ำหนักเกิน 90 กิโลกรัม ตับแข็ง ภูมิคุ้มกันต่ำ และเม็ดเลือดขาวน้อยกว่า 1000
        🔴 สีแดง คือ กลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการหอบเหนื่อย หายใจลำบาก เอกซเรย์พบปอดอักเสบรุนแรง มีภาวะปอดบวม ความอิ่มตัวของเลือดน้อยกว่า 96% หรือลดลงของออกซิเจนมากกว่า 3% หลัง

   

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง