บุคลากรทางการแพทย์ขอนแก่นฉีดวัคซีนโควิด19ล็อตสอง (มีคลิป)

0

บุคลากรทางการแพทย์ขอนแก่นทยอยเข้าฉีดวัคซีนโควิด-19ล็อต 2 ขณะที่ สสจ.ขอนแก่นคาดล็อตนี้มีบุคลากรทางการแพทย์ฉีดกว่าร้อยละ 80 ด้าน ผอ.รพ.ขอนแก่นขอให้เชื่อมั่นในวัคซีนหลังติดตามอาการไม่พบอันตรายจากการฉีด มีเพียง 2 คนมีอาการข้างเคียง

เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 22 เม.ย.2564 ที่บริเวณชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพฯ โรงพยาบาลขอนแก่น นายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนป้อวงกันโควิด 19 ให้กับบุคลาการทางการแพทย์ของจังหวัดขอนแก่น หลังจากที่รัฐบาล โดยกระทรวงสาธารณสุข ได้มีการพิจารณาอนุมัติวัคซีนโควิด-19 ให้กับจังหวัดในรอบที่ 2 ตามกลุ่มจังหวัดฟื้นฟูเศรษฐกิจ จำนวนทั้งสิ้น 19,840 โดส วันนี้ เป็นวันแรกที่กำหนดให้มีการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19 ในล็อต 2 โดยกำหนดฉีด 2 วันในวันที่ 22 – 23 เมษายน วันละ 1,400 คน พบว่ามีบุคลากรทางการแพทย์มารับการฉีดวัคซีนอย่างต่อเนื่อง โดยโรงพยาบาลขอนแก่นได้จัดเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญมาให้บริการ

นพ.สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
นพ.สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

นพ.สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19 แก่กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ของจังหวัดขอนแก่นเป็นไปตามแผนที่ว่าไว้ ซึ่งขณะนี้พบบุคลากรทางการแพทย์ยื่นความประสงค์ขอฉีดวัคซีนจำนวนกว่า 15,000 คน ได้รับการฉีดวัคซีนที่ได้รับการจัดสรรในล็อตแรกไปแล้วประมาณร้อยละ 59 ส่วนในล็อต 2 คาดว่าจะสามารถฉีดให้บุคคลากรทางการแพทย์ได้อีก รวม 2 ล๊อต คิดเป็นร้อยละ 80 – 90 ส่วนบุคลากรทางการแพทย์ที่รับการฉีดวัคซีนเข็มแรกจะเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ในวันที่ 4 – 5 พฤษภาคมนี้

นพ.สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
นพ.สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

ด้าน พญ.นาตยา มิลส์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น เปิดเผยว่า หลังจากที่จังหวัดขอนแก่นได้รับการจัดสรรวัคซีนป้องกันโควิด 19 มาล็อตนี้เป็นล็อตที่ 2 ได้เริ่มต้นฉีดวัคซีนให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่ต้องสัมผัสกับผู้ติดเชื้อมากที่สุด จากการติดตามอาการบุคลากรทางการแพทย์ที่ฉีดวัคซีนไปแล้วไม่พบว่าส่วนใหญ่มีอันตรายเกิดขึ้น มีเพียง 2 คนที่มีอาการข้างเคียงเล็กน้อย ซึ่งถือว่าเป็นภาวะชั่วคราว จึงขอให้ผู้ที่กังวลเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนมั่นใจได้ว่าไม่เกิดอันตราย ในส่วนมาตรการป้องกันแพทย์ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลที่เสี่ยงได้พยายามออกหนังสือเน้นย้ำให้เข้มงวดในการป้องกันตนเองทั้งขณะปฏิบัติหน้าที่และออกไปสู่สังคม

 

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง