อ.พระยืน จัดชุดเคลื่อนทีเร็วเร่งทำความเข้าใจการปรับสูตรการฉีดวัคซีน ตามที่ ศบค.กำหนด ป้องกันเฟคนิวส์ (มีคลิป)

2

อ.พระยืน จัดชุดเคลื่อนทีเร็วเร่งทำความเข้าใจการปรับสูตรการฉีดวัคซีน ตามที่ ศบค.กำหนด ป้องกันเฟคนิวส์ เน้นหนัก บุคลากรด่านหน้า กลุ่มผู้สูงอายุ และ 7 กลุ่มโรค “ชินกร” ระบุชาวพระยืนทุกคนต้องแจ้งเรื่องการส่งตัวผ่านระบบสาธารณสุขให้ถูกต้อง เพื่อจัดระบบการรับ-ส่งผู้ป่วย ตามมาตรฐานความปลอดภัยขั้นสูงสุด

        เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 24 ก.ค.2564 ที่ รพ.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น นายชินกร แก่นคง นายอำเภอพระยืน ลงพื้นที่ตรวจติดตามการให้บริการการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของหน่วยบริการวัคซีน รพ.พระยืน ตามแผนการดำเนินงานการให้บริการวัคซีนให้กับประชาชนในพื้นที่โดยมีประชาชนที่ได้รับการยืนยันการเข้ารับการฉีดวัคซีนทยอยเดินทางมารับบริการอย่างต่อเนื่อง ภายใต้มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดอย่างใกล้ชิด โดย รพ.พระยืน ได้จัดทีมแพทย์และพยาบาล ให้คำแนะนำในการปฎิบัติตัวในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมไปถึงข้อมูลที่ถูกต้องในการบริหารจัดการวัคซีนและประโยชน์ของวัคซีนตามที่รัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดแผนการดำเนินงานในภาพรวม

        นายชินกร แก่นคง นายอำเภอพระยืน จ.ขอนแก่น กล่าวว่า การรณรงค์ฉีดวัคซีน สิ่งที่สำคัญที่สุดคืออำเภอได้ประสานงานร่วมกับคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดและอำเภอ ในการสร้างชุดข้อมูลที่ถูกต้องให้ประชาชนเข้าใจ เพราะขณะนี้วัคซีนเป็นสิ่งสำคัญที่รัฐบาลกำหนดให้เป็นสิ่งป้องกันเชื้อโควิด และเป็นการป้องกันความรุนแรงที่เกิดขึ้น ซึ่งวัคซีนที่ อ.พระยืนได้รับการจัดสรรจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เป็นไปตามสัดส่วนการฉีดในภาพรวมทั้งจังหวัดโดยอำเภอจะเน้นการบริหารจัดการในรูปแบบของคณะทำงาน ที่จะทำการตรวจสอบข้อมูลประชาชนที่ได้ลงทะเบียนหมอพร้อม และบุคลากรด่านหน้า รวมไปถึงกลุ่มผู้สูงอายุ และผู้ป่วย 7 กลุ่มโรค

        “การปรับสูตรการฉีดวัคซีน ตามที่ กระทรวงสาธารณสุข และ ศบค.กำหนด ขณะนี้คณะทำงานได้บูรณาการแผนการดำเนินงานเชิงรุก มีการจัดทำชุดข้อมูลที่ถูกต้องทางการแพทย์ เพื่อที่จะให้ผู้นำชุมชน อสม. และคณะทำงานที่รับผิดชอบ ได้ลงพื้นที่เข้าไปอธิบายให้ประชาชนใด้เข้าใจ และเข้ารับการฉีดวัคซีนตามแผนงานที่กำหนด โดยเน้นหลักในระเบียบ ข้อบังคับ ความถูกต้องตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งได้กำหนดแนวทางการฉีดวัคซีนซึ่งชุดข้อมูลทั้งหมดนี้จะต้องเร่งทำความเข้าใจ แก้ปัญหาข่าวปลอมหรือเฟคนิวส์ ในพื้นที่ย่างเข้มงวด”

        นายชินกร กล่าวต่ออีกว่า ขณะนี้ รพ.พระยืนสามารถที่จะรองรับผู้ป่วยติดเชื้อไม่รุนแรงได้ในระดับหนึ่ง ขณะเดียวกันทางอำเภอ ได้ตั้งศูนย์กักตัวในระดับตำบล ที่จะเป็นการทำงานด่านหน้าที่สำคัญที่ผู้นำชุมชน จะช่วยตรวจสอบการเดินทางเข้า-ออก พื้นที่ มีการจัดลงข้อมูลและตรวจสอบเอกสารการเดินทางต่างๆ และนำส่งให้กับบุคลากรทางการแพทย์ทำการประเมิน และบริหารจัดการในภาพรวม โดยเพาะคนที่มาจากพื้นที่เสี่ยง 13 จังหวัดตามประกาศ ที่ ศบค. และจังหวัดกำหนด กำนัน ผู้ใหญ่บ้านจะร่วมกับ อสม. และ ทีมแพทย์ พยาบาล จาก รพสต. ทุกตำบลเมื่อมีคนเข้ามาในหมู่บ้่านทุกคนจะได้รับการตรวจสอบคัดกรองจากชุดเคลื่อนที่เร็วทันที เพื่อความปลอดภัยตามาตรการที่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องและรัดกุม

        อย่างไรก็ตาม ซักประวัติว่ามาจากที่ไหนมีความเสี่ยงหรือมีใบรับรองการฉีดวัคซีนมาหรือไม่ อย่างไร ก็ตามสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ อ.พระยืน ขณะนี้ มีผู้ป่วยติดเชื้อรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล 14 คน ทั้งหมดเป็นผู้ป่วยที่ไม่มีอาการ ขณะที่เตียงสำหรับผู้ป่วยยังคงสามารถรับได้อีกในระดับหนึ่งตามแผนการบริหารจัดการผู้ป่วย ดังนั้นหากคนพระยืนที่อยู่ในพื้นที่คุมเข้ม หรือพื้นที่จังหวัดต่างๆและต้องการกลับมารักษาที่บ้าน ก็ขอให้เข้าสู่ระบบการส่งต่อของกระทรวงสาธารณสุข ตามขั้นตอนที่กำหนดไว้เพื่อความปลอดภัยและกลับสู่บ้านเกิดได้อย่างมั่นใจ อบอุ่นใจและปลอดภัย

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง