เทศบาลนครขอนแก่นเตรียมฉีดซิโนฟาร์มให้ประชาชนรอบแรก 17,000 คน สิงหาคมนี้ (มีคลิป)

5

นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เผย 9-15 สิงหาคมนี้ เตรียมฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ให้ประชาชนและคนที่ทำงานในเขตเทศบาลนครขอนแก่นที่ลงทะเบียนเอาไว้ รอบแรก 17,000 คน ขอความร่วมมือมาให้ตรงตามเวลานัดหมาย และห้ามมาก่อนเวลา พร้อมเล็งจัดสรรเพิ่มหากมีช่องทาง

        เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 23 ก.ค.2564 นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เปิดเผยความคืบหน้าการจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์มให้กับประชาชนและผู้ที่ทำงานอยู่ในเขตเทศบาลนครขอนแก่นฟรี ซึ่งมีผู้สนใจและลงทะเบียนขอรับการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มไปก่อนหน้านี้ โดยทางเทศบาลนครขอนแก่นได้รับการประสานจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ว่าได้จัดสรรวัคซีน”ซิโนฟาร์ม” ล๊อตแรกจำนวน 34,000 โดส เพื่อฉีดให้กับประชาชนจำนวน 17,000 คน จากที่ได้ขอซื้อไป 100,000 โดส ฉีดให้คนจำนวน 50,000 คน ส่วนที่เหลือจะต้องรอตามลำดับที่มีการจัดสรรให้ เมื่อวัคซีนที่เหลือได้รับจะได้มีการประสานให้มาฉีดทันที โดยเทศบาลนครขอนแก่น จะให้โรงพยาบาลศรีนครินทร์เป็นหน่วยแพทย์ให้บริการฉีดวัคซีน จะเริ่มฉีดเข็มแรกวันที่ 9-15 ส.ค. 64 พร้อมกับแจ้งวันฉีดไปยังราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ให้รับทราบแล้ว เพื่อความสะดวกในการจัดส่งวัคซีน ส่วนสถานที่ฉีดจะใช้ขอนแก่นฮอล์ ภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่น เป็นสถานที่ฉีดวัคซีน จะสามารถฉีดวัคซีนได้วันละประมาณ 3,100 คน

นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น
นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น

        ต่อจากนี้ทางเทศบาลฯจะส่งหนังสือไปยัง 3 กลุ่มเป้าหมายที่ได้ลงทะเบียนไว้ เพื่อได้รับทราบวันเวลาที่จะมารับการฉีดวัคซีน เมื่อได้รับหนังสือแจ้งคิวแล้วขอให้มาฉีดตามวันเวลาที่กำหนด ที่สำคัญจะไม่รับ ผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนแน่นอน ในแต่ละวันจะสำรองวัคซีนไว้วันละ 10 เปอร์เซ็นต์ หากผู้ที่มีรายชื่อไม่มาฉีดวัคซีนก็จะเลื่อนอันดับขึ้นมาแทนจนกว่าจะครบจำนวนฉีด 17,000 คน และหากมีการฉีดจนครบทั้ง 50,000 คน แต่ยังมีความต้องการของประชาชน เรียกร้องเข้ามา ประกอบกับทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เปิดจองวัคซีน ทางเทศบาลนครขอนแก่น พร้อมที่จะสั่งวัคซีนเข้ามาฉีดให้กับประชาชนอีก เพื่อจะได้กระตุ้นให้มีการฉีดวัคซีนให้ได้ร้อยละ 70 ของประชากรชาวจังหวัดขอนแก่น

        สำหรับกรณีถ้ามีประชาชนร้องขอในการฉีดวัคซีนเพิ่มถ้าการอนุมัติจากราชวิลัยจุฬาภรณ์ครบ 50,000 คน แล้ว และมีการเปิดรับจัดสรรวัคซีนเพิ่มรอบใหม่ ทางเทศบาลนครขอนแก่นก็พร้อมที่จะจองเพิ่มอีกทันที และจะแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมาลงทะเบียนอีกครั้ง

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง